Handhavingsprotocol vaarverordening opgesteld

In overleg met bewoners en ondernemers hebben we vastgesteld dat de handhaving op de vaarverordening in Giethoorn beter kan. Daarom heeft de gemeente een handhavingsprotocol opgesteld. In dit protocol staat aangegeven hoe de gemeente toe gaat zien op de naleving van de vaarregels. Ook staat omschreven welke sancties de gemeentelijke toezichthouders kunnen opleggen bij de verschillende overtredingen.

Daarbij staat wel voorop dat de toezichthouders in de eerste plaats gastheer zijn en toeristen en ondernemers adviseren en attenderen op de regels van het handhavingsprotocol. U kunt het handhavingsprotocol digitaal bekijken via www.steenwijkerland.nl/giethoorn