Plannen voor duurzame woningen Eeserwold

Het plangebied Eeserwold nabij Steenwijk wordt, als het aan het college van B&W ligt, voorzien van duurzame woningen op ruime woonkavels. Hiervoor heeft het college op vrijdag 7 juni een overeenkomst getekend met Landgoed ‘De Woldberg’ BV. Met het tekenen van deze overeenkomst wordt ook geregeld dat de huidige ontwikkelaar Esborg zich terugtrekt uit het project Eeserwold-Wonen.

Wethouder Bram Harmsma: 'De organisatie achter Landgoed ‘de Woldberg’ BV heeft veel ervaring met de ontwikkeling van duurzaamheidsprojecten. Eeserwold-Wonen kan volgens hen een succes worden gezien het hoge ambitieniveau van het college op het gebied van duurzaamheid. In het kader hiervan wordt bekeken of het huidige beeldkwaliteitsplan voor Eeserwold-Wonen kan worden aangepast. De huidige eisen voor de hoge beeldkwaliteit voor Eeserwold-Wonen blijven daarbij gegarandeerd. Een prachtige ontwikkeling die zich nu voordoet.'

Bij de verdere ontwikkeling van Eeserwold-Wonen wil Landgoed ‘de Woldberg’ BV de huidige bewoners in en rond het plangebied tijdig betrekken en zo goed mogelijk informeren. Daarnaast heeft het dagelijks onderhoud van het plangebied tijdens de bouwfase voor hen hoge prioriteit.
Op het moment dat Landgoed ‘de Woldberg’ BV het plangebied woonrijp heeft gemaakt, wordt het beheer van de openbare ruimte binnen het gebied overgedragen aan de gemeente.