Actualiteiten november 2021

 • Opnieuw aanmelden informatiebijeenkomst Steenwijk Zuidoost

  30 november 2021

  Onlangs heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst over de nieuwe woonwijk Steenwijk Zuidoost op 1 december 2021. Door technische problemen is uw aanmelding mogelijk niet bij ons binnengekomen. Heeft u zich aangemeld? Dan vragen we u om dit nog een keer te doen. We vinden dit heel vervelend en bieden hiervoor onze excuses aan.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 13 december

  30 november 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Helaas is het vanwege het coronavirus nog niet mogelijk om langs te komen voor een gesprek. Wel staan ze u graag telefonisch te woord.

 • Bent u eigenaar van een woning? Vergeet niet uw gegevens te checken op mijnvoormelding.nl

  30 november 2021

  Als eigenaar van een woning heeft u van ons een brief gekregen met persoonlijke inloggegevens voor MijnVoormelding.nl. Daar kunt u online uw eigen woninggegevens bekijken en controleren.

 • Online onderzoek naar duurzame energie in Steenwijkerland

  26 november 2021

  Inwoners van Steenwijkerland worden van harte uitgenodigd om de gemeente te laten weten hoe het thema duurzame energie bij hen leeft. Op de website van de gemeente staat daarom tot 5 december een vragenlijst gepubliceerd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. De leden van het Inwonerspanel hebben rechtstreeks een uitnodiging ontvangen.

 • Steenwijkerland wil meer huisartsen aan zich binden

  26 november 2021

  Het college van B&W gaat zich maximaal inzetten om nieuwe huisartsen aan te trekken voor Steenwijkerland. Dat wil de gemeente samen doen met de huisartsen, hun koepelorganisatie en de zorgverzekeraar.

 • In Steenwijkerland moet iedereen mee kunnen doen

  24 november 2021

  Een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn, gelijke rechten heeft en niemand wordt uitgesloten. Daarin investeert het Steenwijkerlandse college van B&W. Wethouder Trijn Jongman: ‘Het kan niet zo zijn dat je door je geloof, waar je vandaan komt, leeftijd, geaardheid, beperking of welke andere reden dan ook wordt buitengesloten. Dat is echt onacceptabel. Iedereen heeft het recht om mee te doen.’ Om dat te benadrukken verhoogt het college het jaarlijkse subsidiebedrag aan Stichting Vizier. Inwoners van Steenwijkerland kunnen daar terecht voor onafhankelijk advies en ondersteuning als zij zich gediscrimineerd voelen.

 • Masterplan voor nieuwe woonwijk Steenwijk Zuidoost

  24 november 2021

  Wat is belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Steenwijk Zuidoost? Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, de landschappelijke inrichting en het groen. Met welke uitgangspunten gaan we aan de slag? De antwoorden op die vragen staan in hoofdlijnen in het masterplan Steenwijk Zuidoost.

 • Oplevering fietspaden bij de Woldberg

  25 november 2021

  De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De fietspaden bij de Woldberg zijn onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn met maar liefst 4 kilometer aan prachtig fietspad. De fietspaden zijn onderdeel van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Dinsdag 23 november opende wethouder Marcel Scheringa de fietspaden bij de Woldberg.

 • Steenwijkerlandse strooiploeg klaar voor nieuw winterseizoen

  23 november 2021

  De zoutloods is gevuld, de overzichtskaart met strooiroutes bijgewerkt en de strooiwagens hebben een onderhoudsbeurt gehad. De gemeentelijke strooiploeg is daarmee klaar voor de komende winter. Hoewel de temperaturen nog niet onder nul zijn, is vanaf 1 november het gladheidsseizoen begonnen en dus zijn er de afgelopen periode de nodige voorbereidingen gedaan. Het vaststellen van de strooiroutes is daar een onderdeel van.

 • Samen aan de slag voor een aardgasvrij Steenwijkerland

  19 november 2021

  De gemeente heeft een Transitievisie Warmte gemaakt. Hierin staat welke alternatieven voor aardgas er zijn in Steenwijkerland.

 • Ervaar het openbaar vervoer

  16 november 2021

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis vanuit Steenwijk. Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein.

 • Vaccinatiebus komt naar Steenwijk

  16 november 2021

  Woensdag 17 november tussen 13.00 - 19.30 uur staat de vaccinatiebus van GGD IJsselland bij theater De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 29 november

  16 november 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Helaas is het vanwege het coronavirus nog niet mogelijk om langs te komen voor een gesprek. Wel staan ze u graag telefonisch te woord.

 • Steenwijkerlandse woningeigenaren kunnen eigen woninggegevens bekijken en controleren

  11 november 2021

  Binnenkort krijgen alle woningeigenaren in Steenwijkerland een brief met persoonlijke inloggegevens voor MijnVoormelding.nl. Daar kunnen ze online hun eigen woninggegevens bekijken en controleren. De gemeente biedt die mogelijkheid om straks de waarde van de woning goed te kunnen bepalen. Die WOZ-waarde is belangrijk omdat het de basis is voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die woningeigenaren moeten betalen.

 • Lokale ondernemers doen proef met elektrisch ponton in Giethoorn

  11 november 2021

  In november zijn ondernemers Harry Arendshorst, Han van Vossen en Erik Boer gestart met een proef met vervoer op een elektrisch ponton. Een ponton met een explosiemotor is omgebouwd tot een elektrisch ponton.

 • Steenwijkerlands beleidskader biedt ruimte voor kleine windmolens

  11 november 2021

  Waar en onder welke voorwaarden zijn in Steenwijkerland kleine windmolens mogelijk? De criteria daarvoor staan in het Beleidskader voor Kleine Windmolens dat het college van B&W ter vaststelling aan de gemeenteraad voorlegt.

 • Staatsbosbeheer zet volgende stap in realisatie European Wetland Center

  11 november 2021

  Vorig jaar is vanuit de Regio Deal Zwolle 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum voor de Weerribben; het European Wetland Center in Ossenzijl. Sindsdien is door gemeente, Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang Ossenzijl hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en de mogelijke samenwerking met partijen. Zo is duidelijk geworden dat de recreatieonderneming De Kluft geen mogelijkheden ziet om aan te haken bij de realisatie. In samenwerking met de gemeente en provincie gaat Staatsbosbeheer een nieuw concept ontwikkelen met andere partijen, om een aantrekkelijk en uitnodigend European Wetland Center te realiseren. Komende maanden verwacht Staatsbosbeheer een eerste aanzet van het plan te presenteren.

 • Kom ook langs bij het Infopunt Duurzaam Doen in Steenwijk

  09 november 2021

  Wilt u weten hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken? Hoe u het kunt isoleren? Of welke mogelijkheden u nog meer hebt om energie te besparen? De voorlichters in het Infopunt Duurzaam Doen helpen u op weg met gerichte informatie, tips en persoonlijke adviezen.

 • Online informatiebijeenkomst ‘Zo bespaart u geld en energie. Verduurzaam uw huis!’

  16 november 2021

  Op donderdagavond 18 november organiseert de gemeente weer een online informatiebijeenkomst. Dit doen we samen met duurzaamheidscombinatie DCZ. U kunt gewoon thuis kijken op uw computer, tablet of telefoon. Wel zo makkelijk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt een uur. Wilt u er online bij zijn? Meld u dan aan.

 • Steenwijkerland zet pleegouders in het zonnetje

  05 november 2021

  Steenwijkerlandse pleegouders krijgen in de Week van de Pleegzorg een attentie van de gemeente. Het is een blijk van waardering voor hun inzet voor kinderen in kwetsbare situaties. Wethouder Trijn Jongman overhandigde op donderdag 4 november zelf een taart bij een van de pleegouders: ‘Pleegouders geven een kind een vertrouwde en veilige plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Dat is zo belangrijk voor een kind. Ik heb daar ontzettend veel bewondering en waardering voor. Deze Week van de Pleegzorg is hét moment om dat ook tot uitdrukking te brengen.’

 • Wethouderspreekuur op 15 november 2021

  02 november 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Dit kan op afspraak. U kunt langskomen voor een gesprek of kiezen voor een telefonische afspraak.

 • Werkzaamheden aan de N351 en De Sleep van start

  02 november 2021

  De provinciale weg N351 bij Kuinre krijgt een fikse opknapbeurt en tegelijkertijd wordt ook de gemeentelijke parallelweg De Sleep onder handen genomen. Vanaf maandag 1 november gaat de schop in de grond voor een nieuwe inrichting van beide wegen. Gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Marcel Scheringa zijn blij dat werkzaamheden beginnen: ‘Er ligt een mooi ontwerp met dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Niet in de laatste plaats de inwoners zelf. Zij hebben hier een groot aandeel in gehad. De komende weken is het werk in uitvoering in Kuinre. Maar als de werkzaamheden straks – en dat is ruim voor de Kerst – klaar zijn dan ligt er echt iets waar we met elkaar trots op kunnen zijn.’

 • Bladkorven worden weer geplaatst

  02 november 2021

  Begin november plaatsen we weer bladkorven op diverse plekken in de gemeente. We zetten deze bladkorven op locaties waar blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. U kunt deze bladeren dan verzamelen en in de bladkorf kwijt.