Steenwijkerland wil meer huisartsen aan zich binden

Het college van B&W gaat zich maximaal inzetten om nieuwe huisartsen aan te trekken voor Steenwijkerland. Dat wil de gemeente samen doen met de huisartsen, hun koepelorganisatie en de zorgverzekeraar.

Wethouder Trijn Jongman: ‘Op dit moment ligt er nog geen concrete vraag, maar we willen daarin proactief zijn. Niet afwachten maar kijken wat we nu al kunnen doen om straks meer huisartsen aan ons te kunnen binden. Bijvoorbeeld door in plannen voor woningbouw meteen ook ruimte te maken voor de huisvesting van huisartsenzorg.’ Het college speelt hiermee in op het huisartsentekort dat zich landelijk voordoet. 

Het landelijke tekort aan huisartsen wordt opgevangen door waarnemers of huisartsen die langer doorgaan dan zij eigenlijk zouden willen. Ook in Steenwijk is er onder andere door het stoppen van een huisartsenpraktijk wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, behoefte aan nieuwe huisartsen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Deze zorgtaak ligt bij de zorgverzekeraar, maar als college willen we niet afwachtend aan de zijlijn staan. We vinden het belangrijk dat onze inwoners goede eerstelijns zorg krijgen. Daarom hebben we gekeken naar wat onze bijdrage daaraan zou kunnen zijn. En dat is  zorgen voor aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. Snel kunnen schakelen als er een vraag komt van een huisarts die zich hier wil vestigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in bestemmingsplannen voor nieuwbouw rekening houdt met de huisvesting van een huisartsenpraktijk. Of dat je daarin tijdelijke oplossingen (een noodunit) mogelijk maakt. Als het voor huisartsen moeilijk is om zich hier te vestigen, dan doen ze dat ergens anders. En dat willen we niet.’

Naast wat er gedaan kan worden rond de huisvesting van huisartsenpraktijken, wil de gemeente ook ondersteuning bieden om de werkdruk van de zittende huisartsen te verlagen. Dit gebeurt al in de vorm van de inzet van praktijkondersteuners voor de jeugd GGZ bij huisartsen die daarmee een deel van de jeugdhulp op zich nemen. Ook is er onlangs een jeugdconsulent voor 1 dag in de week gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. Wethouder Trijn Jongman: ‘Zo’n samenwerking werkt aan twee kanten. Het verlaagt de werkdruk van huisartsen en zorgt er ook voor dat mensen eerder op de juiste plek terechtkomen binnen het netwerk van de jeugdconsulent.’ 

De gemeente is in overleg met de huisartsen, hun koepelorganisatie en de zorgverzekeraar om te kijken welke ondersteuning de gemeente kan bieden.