Station Steenwijk wordt het visitekaartje van de regio

Het college heeft het ontwikkelkader voor station Steenwijk vastgesteld. Met deze ontwikkeling willen we drie doelen bereiken: het stationsgebied wordt een aantrekkelijke bestemming en een plek om langere tijd te verblijven en het geeft een hartelijk welkom in Steenwijk(erland) en de regio. Daarnaast wordt het stationsgebied een duurzaam mobiliteitsknooppunt. De ontwikkeling van het station is onderdeel van de regiodeal Zwolle.

Wethouder Bram Harmsma: 'We gaan het stationsgebouw opnieuw inrichten en het krijgt een eigentijdse uitstraling. We hebben dit jaar een enquête onder inwoners en ondernemers gehouden en onderzoeken laten doen naar de waarde van het station en kansen voor hotelvoorzieningen. Uit de enquêteresultaten is naar voren gekomen dat veel reizigers en inwoners vinden dat er het nodige is aan te merken op de uitstraling van het gebouw. Daarnaast werden veiligheid, aanwezigheid van horeca, toegankelijkheid en wachtruimte veel genoemd. Winkels en horeca, informatie en bewegwijzering en beplanting werden ook vaak genoemd. Al deze informatie maakt onderdeel uit van het ontwikkelkader. Met het vastleggen van onze ambities, doelen en kaders kunnen we een volgende stap in het proces zetten: te weten de invulling van het station en het gebied.'

Een uniek gebouw

Uit het waardestellend onderzoek blijkt dat het huidige stationsgebouw in zijn oorspronkelijke opzet een vrij uniek stationsgebouw is. Station Steenwijk heeft als een van de weinige stations in zijn tijd een eigen ontwerp gekregen dat zeer kenmerkend is voor de jaren 70. Het huidige gebouw heeft de potentie om nieuw leven ingeblazen te worden en weer dienst te gaan doen als volledig functionerend gebouw. 
Het onderzoek naar hotelvoorzieningen laat zien dat er in de stationsomgeving van Steenwijk ruimte is voor kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige hotelontwikkeling. 

Slimme informatie die bij de tijd is

Wethouder Marcel Scheringa: 'De ruimte rondom het station is een belangrijke onderdeel van de ontwikkelingen. We gaan het herinrichten, we zorgen voor auto- en fietsparkeercapaciteit en we willen duurzame vormen van vervoer in combinatie met slimme en actuele informatievoorziening realiseren. Uit de enquête blijkt ook dat de verkeersveiligheid rondom het station is een belangrijk aandachtspunt is. Hier gaan we zeker mee aan de slag.'

Meer informatie

www.steenwijkerland.nl/depoortnaar