Kernen en wijken

Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen en regelingen voor dorpshuizen en wijkcentra.

Deze pagina wordt regelmatig aangepast op basis van berichtgeving van de Rijksoverheid.

Er gelden maatregelen voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Handreiking heropening ontmoetingscentra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De heropening van deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De landelijke organisatie LSA voor bewoners en de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) zetten zich in voor handreikingen en protocollen voor ontmoetingscentra met daarin tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van LSA en de website van de OVKK.

Vitaliteitsfonds

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid.

Tot nu toe werd het Vitaliteitsfonds als noodfonds ingezet voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen waren gekomen. Met de uitbreiding van het vitaliteitsfonds kan er nu ook een aanvraag worden gedaan voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. Tegelijkertijd is de termijn om een aanvraag in te kunnen dienen verlengd tot en met 31 maart 2022. Lees meer hierover.

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons - op basis van de Algemene subsidieverordening - laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees hier meer over op de pagina over verstrekte subsidies in coronatijd.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of te bellen met 14 0521.