Regelingen voor maatschappelijke organisaties

Vanwege de coronacrisis hebben de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de gemeente diverse regelingen opgesteld.


Regelingen gemeente

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.

Subsidie Vitaliteitsfonds

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid. Tot nu toe werd het Vitaliteitsfonds als noodfonds ingezet voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen waren gekomen. Met de uitbreiding van het vitaliteitsfonds kan er nu ook een aanvraag worden gedaan voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. Tegelijkertijd is de termijn om een aanvraag in te kunnen dienen verlengd tot en met 31 maart 2022. Lees meer hierover.

Subsidie frisse start na corona

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten waarbij ‘elkaar ontmoeten en het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat kunnen activiteiten zijn op buurt- of wijkniveau óf bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties. Lees meer hierover.

 

Regelingen Rijksoverheid

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Vraag dan via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aan. De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. U kunt TVL Q3 tot en met 26 oktober 2021, 17.00 uur aanvragen.
Aanvragen en adviestool via www.rvo.nl/tvl
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl

Landelijke financiële regelingen sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOC*NSF zijn deze regelingen op een rij gezet. Inmiddels is bekend dat er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regeling komen we er bij u op terug.
 

Zie ook