Sport

Wat mag nu wel en niet? Welke regelingen zijn er? Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis voor het sporten en bewegen in onze gemeente.

De informatie op deze pagina wordt nog aangepast naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 26 november 2021.

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. Deze extra maatregelen hebben ook gevolgen voor de sport. Misschien heeft u daar vragen over of wilt u dat we met u meedenken over de uitvoering van de maatregelen. U kunt dan een e-mail sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl

Maatregelen voor de sport

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november 2021:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden.
 • Daar waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is (CTB-plicht), is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele - als amateursport.
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele - en amateursport is niet toegestaan.
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de ´gewone' horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten moeten worden. Zij mogen overigens vanaf 6.00 uur open zijn.
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht.
 • De CTB-plicht geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft onder andere onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers.
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht.
 • Strikt noodzakelijke 'rijouders' van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel.
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de RijksoverheidNOC*NSF en op de website van uw eigen sportbond.

Coronacheck scanner

Met de coronacheck scanner kan eenvoudig het toegangsbewijs gecontroleerd worden. Meer informatie hierover is te vinden op: coronacheck.nl/nl/scanner

Vragen? Of ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of te bellen met 14 0521.

Heeft u vragen op het gebied van verenigingsondersteuning? Bijvoorbeeld over ledenbehoud, omgaan met abonnementen of het Jeugdfonds Sport? Dan kunt u terecht bij de buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kop:

Landelijke financiële regelingen sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOC*NSF zijn deze regelingen op een rij gezet.

Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen zijn er op basis van het sportprotocol communicatiepakketten ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het ene pakket bevat posters met richtlijnen voor sportaccommodaties en het andere pakket posters met richtlijnen voor de sportkantine of het clubhuis. U kunt de communicatiepakketten downloaden via de website van NOC*NSF.

Nieuws en meer informatie

Via de nieuwsbrief sport geven we regelmatig een nieuwe update van de laatste ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief via de mail ontvangen? Meld u dan aan via sport@steenwijkerland.nl

Nieuwsbrieven:

Neuwsbrief sport oktober 2021 (pdf, 330 KB)
Nieuwsbrief buitensport juli 2021 (pdf, 111 KB)
Nieuwsbrief sport mei 2021 (pdf, 568 KB)

Vragen en antwoorden