Crisisnoodopvang voor vluchtelingen

De gemeente Steenwijkerland gaat tijdelijk 75 asielzoekers opvangen in Hotel Giethoorn. Het gaat om crisisnoodopvang voor de maanden november en december. De opvang moet verlichting bieden aan de overvolle opvanglocaties op andere plekken in het land. Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Algemeen 

Waarom is crisisnoodopvang nodig? 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een tekort aan opvangplekken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel en andere opvanglocaties in het land zitten overvol. Daarom is er een dringend beroep gedaan op alle veiligheidsregio’s om te zoeken naar locaties voor crisisnoodopvang. Ook de Veiligheidsregio IJsselland (waar Steenwijkerland onder valt) heeft daarin een opgave gekregen. Dat betekent dat we op dit moment in onze regio voor 450 opvangplekken moeten zorgen. 

Wie betaalt de kosten voor de crisisnoodopvang? 

Het COA betaalt de kosten voor de crisisnoodopvang. Dat betekent dat we alle kosten die we hiervoor maken in rekening brengen bij het COA.  

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang? 

Noodopvang wordt door het COA geregeld als er in de asielzoekerscentra niet genoeg plek meer is. Het COA vangt asielzoekers dan op in noodopvang. Er worden daarvoor bijvoorbeeld tijdelijk (evenementen)hallen ingericht.

Als er ook in de noodopvang geen plaats meer is, dan regelen veiligheidsregio’s en gemeenten crisisnoodopvang. Dat is tijdelijke opvang voor een kortere periode omdat er sprake is van een noodsituatie. De gemeente richt dan voor het COA een locatie in. Die locatie moet voldoen aan de eisen die het COA stelt.  

Zijn er in Steenwijkerland nog meer locaties waar vluchtelingen worden opgevangen?  

In onze gemeente bieden we – naast deze crisisnoodopvang voor 75 personen – ook onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat doen we in Hotel-Restaurant Fletcher, de Emmaschool in Steenwijk en in Huis ten Wolde in De Bult (in totaal zo’n 200 vluchtelingen). Daarnaast bieden particulieren onderdak aan 120 Oekraïense vluchtelingen. 

 

Crisisnoodopvang Hotel Giethoorn

Waarom is er voor Hotel Giethoorn gekozen? 

De afgelopen periode hebben we gekeken naar een geschikte locatie die we als crisisnoodopvang kunnen inrichten. In Hotel Giethoorn kan dat. Het hotel heeft naast tweepersoonskamers, ook kamers waarin gezinnen ondergebracht kunnen worden. Op de locatie kunnen de vluchtelingen ook eten en drinken. De locatie voldoet aan de richtlijnen die er zijn.     

Hoeveel asielzoekers zijn er straks in Hotel Giethoorn? 

Er worden in Hotel Giethoorn 75 asielzoekers opgevangen. 

Wanneer komen de vluchtelingen en hoe lang blijven ze? 

Aan de gemeenten is het dringende verzoek gedaan om crisisnoodopvang te regelen voor de maanden oktober, november en december. In Hotel Giethoorn worden in november en december vluchtelingen opgevangen (vanwege het toeristenseizoen niet in oktober). Daarna stopt de crisisnoodopvang in Hotel Giethoorn. 

Uit welke landen komen de vluchtelingen? 

De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Welke dat zijn, weten we vooraf niet. Met het COA hebben we afgesproken dat er alleen vluchtelingen worden opgevangen uit landen waar mensen niet veilig zijn. 

Om wat voor groep asielzoekers gaat het? 

Hoe de samenstelling van de groep precies is, weten we vooraf niet. We verwachten dat het om een gemengde groep gaat. Dat kunnen gezinnen zijn, maar ook alleenstaande mannen en vrouwen. Het COA regelt wie er wordt opgevangen. De vluchtelingen die naar Giethoorn komen, hebben asiel in Nederland aangevraagd, zijn geregistreerd en zitten in de asielprocedure.  

Wat doen de vluchtelingen de hele dag? 

Anders dan de vluchtelingen die uit Oekraïne komen, mogen asielzoekers niet werken. Dat is landelijk zo geregeld. Maar we laten ze niet aan hun lot over. Op de locatie zijn woonbegeleiders aanwezig die zorgen voor een dagprogramma. Dat kunnen sportactiviteiten zijn, de taal leren en kinderactiviteiten. De groep krijgt ook (huishoudelijke) taken op de locatie. De vluchtelingen kunnen gewoon naar buiten als zij dat willen. Ook mogen zij vrijwilligerswerk doen.    

Zijn er huisregels voor de vluchtelingen? 

Ja, er zijn huisregels op de locatie. Net zoals dat normaal gesproken geldt in een hotel. Zo wordt gevraagd om vanaf 22.00 uur de rust te bewaren en geluidsoverlast te voorkomen. Er is geen avondklok.    

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld? 

In Hotel Giethoorn is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Ook is er fulltime begeleiding op de locatie. Bij signalen van onveiligheid wordt de politie ingeschakeld. Asielzoekers die in of buiten de locatie overlast veroorzaken, worden verhuisd naar een andere opvanglocatie. 
Bij onveilige of verdachte situaties kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. Deze is bereikbaar vanaf het moment dat de opvang begint. Dat is 1 november. Het telefoonnummer is 06 – 324 54 006. 

Waarom is er vooraf geen overleg geweest met de buurt? 

Er is sprake van een noodsituatie. De gemeenten hebben het dringende verzoek gekregen om snel op zoek te gaan naar locaties voor crisisnoodopvang. Daarvoor was weinig tijd en moest er snel geschakeld worden. 
We beseffen dat crisisnoodopvang ook iets betekent voor de omgeving. Daarom vinden we het belangrijk om omwonenden goed te informeren. Zij hebben een brief gekregen met informatie en zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Daarnaast kunnen zij bij ons terecht als er vragen zijn of zorgen. Zowel voor als tijdens de crisisnoodopvang. 

Kunt u bezwaar maken tegen de opvang van vluchtelingen in Hotel Giethoorn? 

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Dat komt omdat het hier om crisisnoodopvang gaat (er is sprake van een noodsituatie). 

Is het hotel open voor andere bezoekers? 

Nee, het hotel is in de maanden november en december alleen open voor de crisisnoodopvang. 

Wilt u iets doen voor de vluchtelingen? 

Wilt u iets organiseren voor de vluchtelingen? Of heeft u daarvoor een goed idee? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80 of info@sociaalwerkdekop.nl.  

 


Waar kunt u terecht met vragen?

Het Rode Kruis zorgt voor locatiecoördinatoren. Dit zijn meerdere mensen die elkaar op de opvanglocatie (Hotel Giethoorn) afwisselen. Zo is er altijd een aanspreekpunt voor de vluchtelingen én voor u. De locatiecoördinatoren zijn bereikbaar vanaf het moment dat de opvang begint. Dat is 1 november. U kunt met hen bellen als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft. Het telefoonnummer is 06 - 324 54 006.  

Heeft u nu vragen? Dan kunt u bij de gemeente terecht. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar info@steenwijkerland.nl.