Register van Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Steenwijkerland doet mee aan een aantal samenwerkingsverbanden. Officieel heet dat een gemeenschappelijke regeling. Bij zo’n gemeenschappelijke regeling gaat het om samenwerking tussen provincies, gemeenten of waterschappen.

Het doel ervan is het behartigen van een of meer gemeenschappelijke belangen. De Veiligheidsregio IJsselland is bijvoorbeeld zo’n samenwerkingsverband. Het college van B&W houdt in een register bij aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente deelneemt. Daarin staat o.a. ook wat de bevoegdheden zijn en welke wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Bekijk het register Gemeenschappelijke regelingen (pdf, 229 KB).