Stichting Jumelage Steenwijkerland - Herzebrock-Clarholz

De stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz heeft bevordering van de vriendschapsbetrekkingen tussen inwoners van beide gemeenten tot doel. Ze wil dit bereiken door uitwisselingen tussen bewoners te stimuleren. Dit alles in de geest van onderling begrip en de bereidheid elkaar te helpen en van elkaar te leren. Dit kan gerealiseerd worden door het leveren van een financiële bijdrage. Door contacten tussen verenigingen, instellingen en scholen te leggen, probeert ze dit te stimuleren.

Ongeveer 230 kilometer van Steenwijkerland ligt in Duitsland de gemeente Herzebrock-Clarholz. Al in de Middeleeuwen waren er betrekkingen tussen Duitse monniken en inwoners van het land van Vollenhove. In akten van het klooster Clarholz staat deze geschiedenis beschreven. In de jaren 1100-1600 reisden monniken jaarlijks te voet naar Vollenhove om er de pacht te innen voor de landerijen die zij het klooster bij Vollenhove in gebruik hadden gegeven. De pacht bestond uit boter, graan en gerookte aal. 


Clarholz wordt voor het eerst genoemd in akten van het klooster 'Clarholz' uit het jaar 850. Herzebrock wordt in 1133 voor het eerst genoemd.


Sinds 1983 zijn de vriendschapsbanden van de (voormalige) gemeente Brederwiede met die van de Duitse gemeente aangehaald. In 1994 werd het officiële partnerschap ondertekend.
Op 26 juni 2001 heeft de raad van de gemeente Steenwijkerland zich uitgesproken voor een voortzetting van deze contacten.