Steenwijkerland peilt

Steenwijkerland heeft een digitaal inwonerspanel. Daarin kunt u meedenken over onderwerpen die u aangaan. We willen graag uw mening hierover weten. Het derde onderzoek van het Inwonerspanel Steenwijkerland is eind april/begin mei 2019 uitgevoerd. 789 deelnemers hebben deelgenomen aan het onderzoek dat over biodiversiteit ging.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid biodiversiteit (heel) belangrijk vindt en dat veel deelnemers zelf al maatregelen hebben genomen om de biodiversiteit te verbeteren. Alle uitkomsten van het onderzoek staan in de factsheet. Deze kunt u downloaden op www.steenwijkerlandpeilt.nl onder de knop ‘Nieuws en resultaten’. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het inwonerspanel. Verder kunt u daar de resultaten bekijken van de vorige onderzoeken over sociale media en dienstverlening en het vervoer in Steenwijkerland.

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?

We houden in ons dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte rekening met de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast werken we aan een plan van aanpak voor het versterken van de biodiversiteit in Steenwijkerland. Hiervoor organiseren we in het najaar een bijeenkomst. De deelnemers die hebben aangegeven dat zij willen meedenken over de biodiversiteit in Steenwijkerland, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

 

Logo inwonerspanel Steenwijkerland peilt