Steenwijkerland Peilt

Sinds 2018 hebben we een digitaal inwonerspanel. Daarin kunt u meedenken over onderwerpen die u aangaan. We vinden het belangrijk om te weten wat u van die onderwerpen vindt. In juni 2021 is het elfde onderzoek van het Inwonerspanel Steenwijkerland uitgevoerd. 701 inwoners hebben de vragenlijst over (inwoners)participatie ingevuld.

Resultaten onderzoek (inwoners)participatie

Naast meedenken met de gemeente via het Inwonerpanel deed bijna twee derde van de inwoners dat ook op andere manieren. Zij deden dat het meest via plaatselijke belang of wijkvereniging. Gevraagd naar hoe deelnemers het liefst meedenken, dan staat een online enquête bovenaan. De meeste inwoners willen graag meedenken, of het nu over hun eigen buurt gaat of ergens anders in de gemeente.  En ook maakt het niet veel uit of het om een duidelijk plan gaat of dat het plan nog niet zo duidelijk is. Wel is het voor twee derde belangrijk dat zij invloed kunnen hebben op het plan. Daarnaast noemen inwoners duidelijkheid over belangen en over verwachtingen als de belangrijkste voorwaarden voor goede participatie. Als de Omgevingswet ingaat verwachten zij informatie van de gemeente voor het opstellen van plannen en begeleiding tijdens bijeenkomsten. Gemiddeld geven inwoners een 6 voor hoe de gemeente inwoners betrekt bij plannen. Voor het cijfer maakt het niet of inwoners wel of geen ervaring hebben met participatie. Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.

Deze uitkomsten gebruiken we bij het schrijven van de visie op (inwoners)participatie. Hierin geven we aan op welke manier we als gemeente inwoners en/of ondernemers betrekken bij plannen. Maar ook hoe initiatiefnemers participatie kunnen invullen bijvoorbeeld voor aanvragen die vallen onder de Omgevingswet. De gemeenteraad beslist later dit jaar over deze visie.

Meld u aan voor het inwonerspanel

Wilt u ook meedenken over deze onderwerpen? Meld u dan aan als lid van het inwonerspanel. Dit kan op www.steenwijkerlandpeilt.nl Op deze site kunt u ook de resultaten bekijken van de vorige onderzoeken.

Wat gebeurt er met mijn gegevens

Deelname is altijd vertrouwelijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Kijk voor meer informatie op de vraag en antwoordpagina van I&O Research.