Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Evenement organiseren in coronatijd

Evenementen mogen weer. Maar wel gelden er extra regels en maatregelen. Waaronder anderhalve 1,5 meter onderling afstand houden. Ook kijkt de gemeente of u nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Goed om daar rekening mee te houden als u een evenement wilt organiseren.

Regels evenementen binnen en buiten

Evenementen binnen in een gebouw, voertuig of vaartuig

 • Tot 100 personen (personeel niet meegerekend)
  • Iedere bezoeker krijgt een zitplek toegewezen
  • Een gezondheidscheck is niet verplicht
  • Reserveren is niet verplicht
 • Meer dan 100 personen (personeel niet meegerekend)
  • Iedere bezoeker krijgt een zitplek toegewezen
  • Er moet een gezondheidscheck uitgevoerd worden
  • Reserveren is verplicht
 • Is er op een binnen locatie sprake van een goede doorstroming? Voorbeeld: een overdekte braderie of beurs 
  • Er geldt geen maximum aantal bezoekers
  • Een zitplaats is niet verplicht
  • Een gezondheidscheck is niet verplicht
  • Reserveren is niet verplicht

Evenementen buiten, in de open lucht

 • Tot 250 personen (personeel niet meegerekend)
  • Een zitplek is niet verplicht
  • Een gezondheidscheck is niet verplicht
  • Reserveren is niet verplicht
  • Is er een terras ingericht op het evenemententerrein? Dan moet u iedere bezoeker op het terras een zitplek toewijzen.
 • Meer dan 250 personen (personeel niet meegerekend)
  • Iedere bezoeker krijgt een zitplek toegewezen
  • Er moet een gezondheidscheck uitgevoerd worden
  • Reserveren is verplicht
  • Is er een terras ingericht op het evenemententerrein? Dan moet u iedere bezoeker op het terras een zitplek toewijzen.
 • Is er op een buiten locatie sprake van een goede doorstroming? Voorbeeld: een kermis, braderie, wandeltocht of fietstocht
  • Er geldt geen maximum aantal bezoekers
  • Een zitplek is niet verplicht 
  • Een gezondheidscheck is niet verplicht
  • Reserveren is niet verplicht

Maatregelen evenementen binnen en buiten

Voor zowel binnen als buiten geldt dat u als organisator de volgende maatregelen moet nemen:

 • Zorg voor een goede doorstroming en dat de bezoekersstromen gescheiden zijn. Dit geldt ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen; 
 • Zorg ervoor dat er voldoende hygiënemaatregelen zijn getroffen en dat de bezoekers deze in acht nemen. Dit om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan;
 • Zorg ervoor dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Noodverordening Veiligheidsregio IJsselland

In onze regio geldt de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland. De noodverordening kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus/

Toetsingskader / richtlijnen evenementen Veiligheidsregio IJsselland

Bij het organiseren van een evenement, gelden de richtlijnen evenementen (pdf, 233 KB) van de Veiligheidsregio IJsselland. De gemeente toets of u aan de richtlijnen voldoet. 

Heeft u vragen over de maatregelen of het toetsingskader? Bekijk dan de veelgestelde vragen corona (pdf, 108 KB) en de COVID navigator (pdf, 486 KB)

Coronaplan

Wilt u een evenement organiseren waarvoor u een vergunning aan moet vragen? Dan moet u ook een coronaplan aanleveren. Daarin schrijft u hoe het evenement voldoet aan de landelijke en regionale coronaregels. Ook geeft u aan hoe u ervoor zorgt dat deze tijdens het evenement worden nageleefd en hoe u deze op het evenemententerrein kenbaar maakt. 

Aanvullende voorschriften

Het kan zijn dat er door de landelijke maatregelen nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Als dit het geval is informeren wij u daarover. 

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
 • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
 • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
 • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
 • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.
Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Gaat het om een nieuw evenement? Of om een groot evenement zoals een bloemencorso of een meerdaags muziekevenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan.
In alle andere gevallen is minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt voldoende.  

U kunt uw vergunning online aanvragen.

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

€ 43,35

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming

Wilt u een evenement organiseren in een natuurgebied of in een gebied met beschermde planten/dieren? Neem dan contact op met de provincie Overijssel.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.