Cultuurhistorie

Het landelijk gebied van onze gemeente wisselt buurtschappen af met dorpen en stadjes. De oude vestingstad Steenwijk is ook het winkel- en uitgaanscentrum. De hoge (bossen, heide en zand) en lage gebieden (Weerribben en Wieden) liggen op fiets- en wandelafstand van elkaar. Steenwijkerland is een van de vijftien toeristische regio’s die Nederland rijk is. De karakters van onze kleine en grotere kernen vinden hun oorsprong in een gevarieerde historie.

Vollenhove: bisschops- en ‘paleizenstad’ (havezaten), Blokzijl (het rijke handelsstadje) en Kuinre die ooit aan de Zuiderzee lagen. De inwoners van Giethoorn, Ossenzijl, Nederland en Kalenberg leefden in voorgaande eeuwen van landbouw, veenwinning en visserij. De grote meren, Wieden en Weerribben, de akkerbouw- en veeteeltgebieden, de weren (petgaten) en ribben (legakkers), maar ook de dijken, houtwallen, heidevelden en bossen zijn hiervan een tastbare herinnering. En dan is er nog de Kolonie van Weldadigheid in Willemsoord. Een stukje cultureel erfgoed van jewelste.

Musea, historische verenigingen en bezoekerscentra

In Steenwijkerland vertellen diverse musea, historische verenigingen en bezoekerscentra de geschiedenis van onze gemeente. 

Verhalen die vertellen over de rijke cultuurhistorie zijn te vinden op de website www.visitweerribbenwieden.com