Vrijetijdseconomie - onze doelen

Het college heeft ambities voor de vrijetijdseconomie voor de komende jaren. Waar zitten de uitdagingen? En waar wil de gemeente samen met andere overheden en organisaties optrekken. Hiervoor zijn onder andere een position paper 'trekken aan de toekomst' en de toekomstvisie Giethoorn gemaakt.

Otter Weerribben-Wieden