Eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd in Willemsoord

Op 11 februari 2020 is tijdens de landelijke bijeenkomst ‘toerisme in balans’ van Netwerk Citymarketing Nederland het eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd door Adviesbureau ZKA. De gemeente Steenwijkerland is opdrachtgever van het dashboard en mede-organisator van de bijeenkomst in Kolonie van Weldadigheid Willemsoord.

Wethouder Bram Harmsma: 'Met de presentatie van dit dashboard loopt Steenwijkerland voorop. We hebben behoefte om inzicht te krijgen in de effecten van toerisme op de economie, maar ook op de omgeving en de samenleving. Er wordt veel gesproken over de toegenomen druk van toerisme in bepaalde gebieden, zoals Giethoorn. Dit was tot nu toe vooral gebaseerd op onderbuikgevoelens. Dit dashboard geeft ons inzicht in de gebieden die ruimte bieden voor ontwikkeling en waar er spanning op zit. Zodat we kunnen zorgen voor balans.'

Verhalen voor ontwikkeling toerisme

Eetcafé de Steen in Willemsoord was de locatie voor de bijeenkomst waar marketing experts uit heel Nederland naar toe kwamen. Willemsoord is een van de koloniën van Weldadigheid. Eigenaar Arjan Stroeve vertelt hoe hij het verhaal van de kolonie onderdeel heeft gemaakt van zijn bedrijf. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld via virtual reality brillen en fietsroutes het verhaal van de kolonie ervaren. Hiermee sluit Arjan aan bij één van de aanbevelingen van ZKA: zet in op productontwikkeling voor de toerist die voor kwaliteit gaat. Zodat er meer te kiezen is en de toerist langer blijft.

Naar maatschappelijk relevante verhalen

Ook Anouk van Eekelen van het NBTC benadrukt dat de voorspelde groei van het toerisme kansen biedt. Door bijvoorbeeld te kijken naar gedeelde verhalen. Verhalen die bij voorkeur maatschappelijk relevant zijn en die bezoekers naar andere gebieden in Nederland trekken. Ze noemt als voorbeeld de floriade die in 2022 wordt georganiseerd over het thema ‘groene steden’.

Pak ontwikkeling aan met toeristische ecosystemen

Merlijn Pietersma van ZKA presenteert de ‘toeristische ecosystemen’. Hij maakt de vergelijking met de natuur en vertelt dat het onder andere gaat om evenwicht en aandacht voor diversiteit in plaats van maar één ding ontwikkelen. Hij legt dit uit met behulp van de casus Kinderdijk. Laat bijvoorbeeld marktpartijen meehelpen met de ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied. Kinderdijk gaat onder andere kijken welk verhaal het beste bij hen past om leefbaarheid, economie en toerisme in balans te krijgen. Dat kunnen ze dan via marketing aan de man brengen. Daarnaast gaan ze aan de slag met praktische maatregelen: zoals betaald parkeren en shuttlebussen. Deze kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners in het gebied. Zodat het ‘systeem’ in balans is.

Eeuwenoude handelssteden – de Hanzesteden

Elizabeth Stoit van Hanzesteden Marketing neemt de bezoekers van de bijeenkomst mee in het marketing concept van de Hanzesteden. De steden hebben een duidelijk profiel gekregen dat overal zichtbaar is. Uiteraard passend bij het decor dat de steden van nature al hebben. In routes, borden bij de ingang van steden, aanbod in de winkels en recreatie. En door in de marketing aan te sluiten bij landelijke organisaties, zoals het NBTC. Uiteraard in nauwe samenwerking met ondernemers. Een succesvolle manier om bezoekers te trekken en te behouden.

Iedereen in de regio profiteert mee van toerisme

Wethouder Bram Harmsma: 'Met dit dashboard hebben we een inzicht waarmee we een meer evenwichtige toeristische ontwikkeling kunnen realiseren: spreiding door verleiding. Steenwijkerland heeft nog zoveel mooie plekken waar veel ruimte is voor ontwikkeling, bijvoorbeeld onze Zuiderzeestadjes, Vestingstad Steenwijk en de Koloniën van Weldadigheid. Dit kunnen we niet alleen, hierin zoeken we de samenwerking op met ondernemers, inwoners en andere partijen. Zodat iedereen uiteindelijk profiteert. De voorbeelden die vandaag zijn gepresenteerd zijn geweldig inspirerend voor Steenwijkerland.'

12-2-2020