Keukentafelgesprekken met agrarisch ondernemers

In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de agrarische sector. Zij staat voor een flink aantal uitdagingen. Een paar maanden geleden protesteerden agrariërs door heel Nederland tegen het beleid van de overheid over de stikstofcrisis. Om inzicht te krijgen in het toekomstbeeld van de agrarische ondernemers heeft Stimuland in opdracht van Steenwijkerland afgelopen jaar een enquête en keukentafelgesprekken gehouden.

Wethouder Tiny Bijl: “Het resultaat van het onderzoek zien we terug in het rapport ‘Vitaal platteland Steenwijkerland’. Er hebben veel ondernemers aan meegedaan en het geeft ons een veelkleurig beeld. We zien dat de agrariërs trots zijn op hun bedrijf en op hun gebied. Maar ze voelen ook veel beperkingen. Ze willen graag vooruit, maar vinden het lastig om ruimte te vinden om te investeren. Samen met de ondernemers gaan we kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.“

Het rapport ‘Vitaal platteland’ – een paar highlights

Op 12 april organiseert de gemeente samen met LTO en de Stichting Weerribben-Wieden een online bijeenkomst voor de agrariërs waarin we ingaan op de resultaten van de onderzoeken. Wat leren we van de resultaten en vooral: hoe komen we vooruit? Tiny Bijl: “we gaan ook direct een aantal zaken oppakken. Zoals duidelijkheid over een vast aanspreekpunt bij de gemeente. Ook geven de agrariërs aan dat ze graag willen dat we op bedrijfsbezoek komen zodat ze kunnen delen wat er individueel speelt. Dat gaan we uiteraard doen!”  

Samen met alle overheden, zoals provincie en waterschappen, wordt gewerkt aan het plattelandsbeleid voor de regio. Tiny Bijl: ‘Voor ons als gemeente is het belangrijk dat agrariërs daarbinnen een toekomst hebben en dat ze met ons mee kunnen denken in het beleid. Er speelt van alles in het gebied, zoals de stikstofproblematiek en de bodemdaling. De toekomst van de agrarische sector is onzeker. Het rapport laat zien dat investeren in de toekomst niet altijd gemakkelijk is. De gemeente kan en wil daar graag bij ondersteunen.”

Meer informatie over het thema Vitaal Platteland

U kunt beide rapporten vinden op de pagina van Vitaal Platteland.