Oplevering fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot

De afgelopen maanden is er veel werk verzet. Het fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot is onder handen genomen en verbreed naar 2,5 meter. Hiermee is er weer een kilometer aan toekomstbestendig fietspad toegevoegd aan het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel. Met steun van de provincie Overijssel worden op deze manier 12 fietspaden aangepakt. De Belterweg is fietspad nummer 9 dat wordt opgeleverd. Dinsdag 1 maart opent wethouder Marcel Scheringa het fietspad.

Duurzame en veilige fietsverbindingen om de regio te verkennen

De gemeente en provincie investeren met de regiodeal Leefbaar Giethoorn in veilige en duurzame fietsverbindingen. Het fietspad is verbreed naar 2,5m en gemaakt van duurzaam beton. 30% van het nieuwe beton bestaat uit gebroken betonpuin van het oude fietspad. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het fietspad is de berm langs de Belterweg verstevigd met de aanleg van bermverharding. Deze is gemaakt van cementloos beton.


Oplevering fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot