Steenwijkerweg Willemsoord opgeleverd

Verkeersveilig en aantrekkelijk onderdeel fietsroutenetwerk. De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De Steenwijkerweg in Willemsoord is flink onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Om de verkeersveiligheid te vergroten is de weg versmald, de weg is ingericht als 30km/h weg en de fietspaden zijn voorzien van een betonverharding. Het fietspad in Willemsoord is de eerste van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Op 2 juli 2020 opende wethouder Marcel Scheringa de Steenwijkerweg.

Een mooie dag voor Willemsoord – koloniewaardig

Marcel Scheringa: 'Een mooi resultaat. Een jaar terug zijn we begonnen met de voorbereidingen. Hierbij hebben de inwoners en het Dorpsbelang Willemsoord een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben meegedacht over het ontwerp en de aanpassingen die nodig waren om de verkeersveiligheid in het dorp te vergroten. Dit is het eerste stuk fietspad dat is gerealiseerd uit de regiodeal Leefbaar Giethoorn, mede dankzij de provincie Overijssel. Er staan er nog 11 op de rol.'

Arjan Stroeve (eigenaar Eethuys de Steen, Willemsoord) in de rol van Generaal Majoor Johannes van den Bosch, de oprichter van de koloniën van Weldadigheid: 'Het laatste stukje van de lange reis van de kolonisten ging van het Steenwijkerdiep naar Willemsoord. Het is meer dan 200 jaar een hoofdpijndossier geweest. Het is in deze periode van een ‘hobbel de bobbel’ karrespoor naar een koloniewaardig resultaat gegaan. Waarvoor hartelijk dank, gemeente.'

Betere en veilige fietsverbindingen om de regio te verkennen

De gemeente en provincie investeren met de regiodeal Leefbaar Giethoorn in betere en veilige fietsverbindingen. Zo kunnen inwoners en bezoekers profiteren van deze fietsverbindingen en op pad gaan in onze mooie regio, waaronder de koloniën van Weldadigheid in Willemsoord. En van daaruit meer zien van alles wat Steenwijkerland te bieden heeft, zoals Nationaal Park Weerribben-Wieden, Vestingstad Steenwijk en Zuiderzeestadjes zoals Blokzijl.

2-7-2020