Toekomstvisie Giethoorn: geslaagde drie-eenheid

‘Gemiddelde deler goed op papier gezet’. ‘Het voelt gek, om in deze onzekere tijd bezig te zijn met de toekomst van het dorp’, zeggen de samenstellers van de Toekomstvisie Giethoorn. ‘Maar ongetwijfeld komen er weer betere tijden. Juist dán is het belangrijk dat we al kaders hebben vastgesteld voor een gezonde economische ontwikkeling, met aandacht voor leefbaarheid en ecologische waarde in en om Giethoorn.’ De drie partijen Giethoorn Onderneemt, Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland ondertekenden begin juli 2020 de toekomstvisie Giethoorn.

De Toekomstvisie Giethoorn is het 90 pagina’s tellende resultaat van een intensieve samenwerking tussen ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland. Een jaar lang is gewerkt aan de beste blauwdruk voor Giethoorn 2.0. ‘We zijn eruit. Dit is echt een staaltje besturen anno 2020’, aldus een enthousiaste wethouder Bram Harmsma. ‘Het unieke aan dit proces is de samenwerking van drie partners. De regie bleef in het gebied zelf. Het was niet altijd eenvoudig, maar beter dan de klassieke aanpak, waarbij je alleen als gemeente een visie maakt.’

Breed draagvlak

Dat dit eindproduct omarmd wordt, tekent voor de betrokkenen het belang van een breed draagvlak. ‘Ogenschijnlijk zijn de belangen heel verschillende, maar de collectieve ambitie is er ook’, zegt Harmsma. Dat beaamt ’t Gieters Belang. ‘De Gietersen voelen zoveel liefde voor hun dorp, dat ze het als toeristisch “merk” hoog in het vaandel hebben en bereid zijn om samen naar oplossingen te kijken’, aldus voorzitter Evert van Dijk. ‘Met elkaar willen we het karakteristieke, de leefbaarheid en de veiligheid behouden in een dorp waar wonen en ondernemen samen moet gaan.’

Toekomst groei toerisme onduidelijk

Voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt (GO) plaatst wel een kanttekening. ‘We weten nog niet wat de impact van de coronacrisis is voor de toekomst. Veel ondernemers in de horecasector en het toerisme hebben nu een voorjaar zonder omzet gedraaid en maken een financieel zware tijd door. Dat is iets om rekening mee te houden.’ In de visie ligt het accent op evenwichtige groei van het toerisme. ‘Maar’, zegt Boer, ‘het is op dit moment nog onduidelijk óf en wanneer die groei komt’.

‘Altijd spannend hier’

De Toekomstvisie Giethoorn kreeg als ondertitel mee “Het is eigenlijk een vreemd dorp”, een quote uit de film Fanfare (1958) waarmee Bert Haanstra het waterdorp op de kaart zette. Herkenbaar, lacht Evert van Dijk: ‘Het is altijd spannend in Giethoorn’, doelt hij op de soms uiteenlopende belangen maar ook de gezamenlijke zoektocht naar balans in wonen, werken, ondernemen en leven. ‘Het is altijd moeilijk om het iedereen naar de zin te maken, maar de gemiddelde deler is – met inbreng van alle drie partijen - goed op papier gezet. Wij zijn heel blij met dit document.’

Brandbrief als noodkreet

De brandbrief van ’t Gieters Belang, in de zomer van 2017 aan het adres van B&W en de gemeenteraad van Steenwijkerland, zette het proces in gang. ‘Een noodkreet’, blikt Evert van Dijk terug. ‘Het ontbrak volledig aan een visie voor Giethoorn, een lat waarlangs je nieuwe plannen en ontwikkelingen kunt leggen. Hoe gaan we om met energie, de school, de grachten, wonen, voorzieningen, het parkeren? Je kijkt als het ware door je oogharen: hoe ziet Giethoorn er over 20, 30 jaar uit?’
Wethouder Bram Harmsma vindt het positief dat de hartenkreet van ’t Gieters Belang de komst van de nu voorliggende visie heeft versneld. ‘Ons wachten grote opgaven; de forse investeringen in de toeristische economie vragen om een stip op de horizon en tegelijk moeten we balanceren tussen authenticiteit in Giethoorn, prettig kunnen wonen en een goede boterham verdienen.’

Met coronabril op

Dit document sluit op punten aan op de Visie Toerisme en Recreatie. ‘Logisch’, zegt de wethouder, ‘je kunt de ontwikkelingen in Giethoorn niet los zien van de rest van Steenwijkerland’. Beide visies liggen na de zomer bij de raad en daar hangt ook een uitvoeringsprogramma aan vast. ‘Niet alle ambities kunnen tegelijk en op korte termijn worden gerealiseerd. We kijken nu ook met de “coronabril” naar de toekomst: sommige zaken zijn urgenter geworden’, stelt Bram Harmsma. ‘Zo leert de crisis ons dat (internationaal) toerisme als economische sector kwetsbaar is. Meer inzetten op binnenlands toerisme en een marketingcampagne voeren op Duitse en Belgische gasten is dus belangrijker dan we dachten.’

Toerisme is belangrijk voor de voorzieningen

Duurzaam en (be)leefbaar toerisme is een belangrijke pijler voor de gemeente, de ambitie is dat heel Steenwijkerland van die aanpak meeprofiteert. ‘Dat is positief’, zegt Erik Boer van Giethoorn Onderneemt, ‘inwoners van Giethoorn moeten wel beseffen dat ze in een toeristische trekpleister wonen. Het toerisme is zeer belangrijk voor alle voorzieningen in het dorp. Het gaat wel om de balans. Daarnaast is Giethoorn namelijk óók nog een gewoon dorp met gewone ondernemers, zoals winkeliers, handelaren en aannemers die niet perse in de toeristisch-recreatieve sector werkzaam zijn. Zij bieden werk en inkomen en ook voor hen moet er ruimte blijven in Giethoorn. Voor deze groep willen we ons ook sterk maken in de uitvoering van de visie.’

Geen eenheidsworst

De wethouder is ‘trots’ op de leden van de werkgroep visie en blij dat er een stuk voorligt dat juist op de deelgebieden van Giethoorn inzoomt. ‘Geen eenheidsworst, maar kijken wat de unieke kwaliteit van elk dorpsdeel op zich is. Wat willen we behouden en wat willen we ontwikkelen in Giethoorn?’
Voor ’t Gieters Belang is de beoogde ontwikkeling van de Gieterse Polder belangrijk, om meer verbinding te leggen tussen de dorpsdelen Noord en Zuid. ‘Een groot deel van de bevolking koestert al jaren de wens om samen echt één dorp te worden. Daar kunnen we dit middengebied voor inrichten’, denkt Evert van Dijk. ‘Een plek voor ontmoeting. Rustiek, en wellicht water dat verbindt.’

De visie inzien? www.steenwijkerland.nl/Giethoorn

7-7-2020