Bekendmaking uitslag gemeenteraadsverkiezing

Op deze pagina vindt u informatie over de bekendmaking van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle stemmen worden geteld op woensdag 16 maart. De uitslag van de verkiezing wordt maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur bekendgemaakt.  

Zitting centraal stembureau

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de officiële uitslag vast. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Steenwijk.
U kunt de zitting ook via een live-stream volgen via onderstaande knop.

Volg de livestream op 21 maart vanaf 10.00 uur

Kiezers en belanghebbenden kunnen tijdens de zitting hun bezwaren kenbaar maken. Zij kunnen per e-mail aangeven dat zij bezwaar wensen te maken. Vervolgens kunnen zij met de verkregen inloggegevens inbellen en op die manier het bezwaar indienen. Bezwaren worden gelijk afgehandeld door het centraal stembureau. 

Vervolg  

Nadat het centraal stembureau heeft bepaald hoeveel zetels er behaald zijn door de verschillende partijen, moet worden bepaald aan welke kandidaten deze worden toegewezen. De zetels worden eerst toegekend aan de kandidaten die voldoende voorkeursstemmen hebben gehaald. 

De vaststelling eindigt met het benoemen van de gekozen kandidaten door de voorzitter van het centraal stembureau.

De oude gemeenteraad voert vervolgens het geloofsbrievenonderzoek uit. Zij onderzoeken of de benoemde leden kunnen worden toegelaten tot de gemeenteraad. 

Processen-verbaal  

Alle opgemaakte processen-verbaal worden zo snel mogelijk na 16 maart gepubliceerd. Ook het telling-bestand (CSV) wordt gepubliceerd. 

Na de zitting van het centraal stembureau op 21 maart 2022 wordt ook het proces-verbaal van die zitting (en daarmee de officiële uitslagvaststelling) gepubliceerd.