Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst meedoen bij de aankomende verkiezingen of die op dit moment geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overleggen. Dit kan in de periode van maandag 3 tot en met maandag 31 januari 2022.

Lees alle informatie op de website van de Kiesraad.

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die in Steenwijkerland als kiezer zijn geregistreerd. Kiezers die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Zwolle kunnen een nieuwe partij (of een bestaande partij zonder zetels) ondersteunen. U ontvangt daarvoor van de partij die u wilt ondersteunen een formulier ondersteuningsverklaring (pdf, 36 KB) dat u door de gemeente moet laten controleren en ondertekenen. Dit kan van maandag 3 tot en met maandag 31 januari 2022 in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. U kunt hiervoor een afspraak maken. U kiest dan voor het product verkiezingen. Ook kunt zonder afspraak hiervoor binnen lopen tijdens de openingsuren. Het is niet toegestaan meer dan 1 ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

De procedure is als volgt:

  • U neemt het formulier en een geldig identiteitsbewijs mee (onderteken het formulier nog niet!).
  • U meldt zich aan bij de zuil en kiest voor het product verkiezingen.
  • U krijgt een volgnummer mee en wordt zo snel mogelijk opgeroepen bij een balie.
  • Aan de balie ondertekent u het formulier.
  • De baliemedewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, in Steenwijkerland woont en hoe u zich gelegitimeerd heeft. 
  • Het ondertekende en gestempelde formulier krijgt u weer retour om in te leveren bij de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

Als er bij de beoordeling van de kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan kunt u deze herstellen. Uiterlijk donderdag 3 februari 2022 tot 17.00 uur kunt u aanvullende ondersteuningsverklaringen laten controleren.