Verkiezing 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 mag u weer naar de stembus. Dan kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland de leden van de gemeenteraad voor de komende raadsperiode (2022 - 2026).

Op wie kunt u stemmen?

De dag van de kandidaatstelling was 31 januari 2022. Op 4 februari 2022 heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten en de lijstvolgorde (pdf, 76 KB) vastgesteld. Kijk voor informatie over gemeenteraadsverkiezingen ook op de website van de Rijksoverheid.

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de gemeenteraadsverkiezing in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland (pdf, 102 KB) uitbrengen.

Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau. U mag echter in ieder stembureau in Steenwijkerland uw stem uitbrengen. Bij de inwoners van Dwarsgracht staat als dichtstbijzijnde stembureau het Kultushus in Giethoorn. Op het moment van het drukken van de stempassen, was er geen stembureau in Dwarsgracht. Door het (landelijk) afschaffen van de meeste coronamaatregelen is er toch nog een stembureau gerealiseerd in Dwarsgracht en kunnen de inwoners hun stem uitbrengen in het dorpshuis. 

Stempas

U krijgt uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd.
U krijgt een stempas toegestuurd als u:

 • op 31 januari 2022 (datum kandidaatstelling) in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
 • op 16 maart 2022 (datum verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; én
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-onderdaan bent.

Voor buitenlandse inwoners (van buiten de EU) geldt een extra voorwaarde. Zij moeten minimaal 5 jaar (onafgebroken) voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond.  

Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat uw gebruikelijke stembureau niet beschikbaar is tijdens de verkiezingen. Om de kiezers te spreiden en lange wachttijden te voorkomen, kan het zijn dat u wordt verwezen naar een ander stembureau dan u gewend bent.

Legitimatieplicht

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat 'geldig tot 17 maart 2017' of elke latere datum.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

 1. een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs (afgegeven door de gemeente); en
 2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamsgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 16 maart 2022 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen legitimatiebewijs, machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 17 maart 2017 verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer schriftelijk machtigen om voor u te stemmen. Deze kiezer moet dan ook kiesgerechtigd zijn in gemeente Steenwijkerland. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 27 KB) dat door uzelf en de gemachtigde moet worden ingevuld en ondertekend. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 binnen is bij de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

Op 16 maart 2022 stemt u voor de gemeenteraad van Steenwijkerland. U kunt niet in een andere gemeente stemmen. Bij deze verkiezing wordt geen kiezerspas uitgegeven. 

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

De aanvraag voor een vervangende stempas kunt u via het voorgeschreven aanvraagformulier doen. Vrijdag 11 maart 2022 is de laatste dag dat u schriftelijk een vervangende stempas kunt aanvragen. Zorg dat uw aanvraag dan ook op deze datum binnen is bij de gemeente.

U kunt ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen bij de balie van het klantcontactcentrum tot en met vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur. 
Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee te nemen.

Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Vervroegd stemmen

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u vervroegd uw stem uitbrengen bij de volgende stembureaus:

 • Steenwijk: Gemeentehuis, Vendelweg 1
 • Steenwijk: de Meenthe, Stationsplein 1
 • Vollenhove: de Burght I, Godfried van Rhenenlaan 2
 • Wanneperveen: Dorpshuis de Wanne, Dorpshuisstraat 2
 • Oldemarkt: MFC Dalzicht, Frieseweg 39
 • Kuinre: Dorpshuis de Botter, Burchtstraat 3

De stembureaus in de gemeente Steenwijkerland (pdf, 102 KB) zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Bij De Meenthe in Steenwijk kunt u op woensdag 16 maart al vanaf 5.15 uur uw stem uitbrengen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook de infographic Stemmen: hoe werkt dat? (pdf, 478 KB).

Bijlagen

Formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 27 KB)
Stemmen bij volmacht (pdf, 67 KB)
Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 80 KB)
Verklaring gemachtigde volmachtstem (pdf, 76 KB)
Verzoek om een vervangende stempas (pdf, 102 KB)
Vervroegd stemmen stembureaus (pdf, 79 KB)
Afwijkende tijden stembureau De Meenthe (pdf, 51 KB)
Adressen stemlokalen (pdf, 132 KB)
Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing (pdf, 46 KB)