Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland de leden van de Tweede Kamer.
Tweede Kamerverkiezingen worden 1 keer in de 4 jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van Nederland worden gekozen.

U ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een stempas. Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u een stempluspas en een briefstembiljet. U mag kiezen hoe u uw stem wilt uitbrengen; in een stemlokaal of per post. 

Op wie kunt u stemmen?

De dag van de kandidaatstelling is op 1 februari 2021.

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de Tweede Kamerverkiezing in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. Houd onze website in de gaten voor de actuele situatie rondom de stembureaus.   

Stempas

U krijgt uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd.
U krijgt een stempas toegestuurd als u:

  • op 1 februari 2021 (datum kandidaatstelling) in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
  • op 17 maart 2021 (datum verkiezing) achttien jaar of ouder bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; én
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Legitimatieplicht

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat 'geldig tot 18 maart 2016' of elke latere datum.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  1. Een proces-verbaal van vermissing van het identiteitsbewijs; en
  2. Een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamsgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 17 maart 2021 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen identiteitsbewijs, machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beide te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 18 maart 2016 verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente machtigen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier dat door uzelf en de gemachtigde moet worden ingevuld en ondertekend. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 binnen is bij de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u op 17 maart 2021 stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan.
De aanvraag daarvoor doet u in persoon of via het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit verzoek moet u uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij de gemeente indienen!
Vergeet niet om bij een persoonlijk verzoek aan de balie uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt.

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
De aanvraag voor een vervangende stempas kunt u via het voorgeschreven aanvraagformulier doen. Vrijdag 12 maart 2021 is de laatste dag dat u schriftelijk een vervangende stempas kunt aanvragen. Zorg dat uw aanvraag dan ook op deze datum binnen is bij de gemeente.
U kunt ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen bij de balie van het klantcontactcentrum tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 (datum kandidaatstelling) stond ingeschreven in de BRP. Vergeet niet om een afspraak te maken. Neemt u bij uw afspraak een geldig identiteitsbewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee.
Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Vervroegd stemmen

Een beperkt aantal stembureaus gaat al open op 15 en 16 maart. Dit is vooral bedoeld voor mensen die behoren tot een risicogroep.

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?

Voor mensen van 70 jaar en ouder is er ook de mogelijkheid om per brief te stemmen. Zij ontvangen een stempluspas met daarbij alle benodigde documenten om hun stem per post uit te brengen.

Doe de brief uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 op de post. De briefstem kan ook ingeleverd worden bij het afgiftepunt in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het afgiftepunt is open vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart. Op woensdag 17 maart is het afgiftepunt open van 7.30 tot 21.00 uur. Uiteraard is stemmen per post niet verplicht en mag er ook in een stembureau gestemd worden. Bekijk de video over briefstemmen voor 70-plussers op de website van de Rijksoverheid

Lees meer over stemmen per brief. Bekijk ook de video met meer uitleg over briefstemmen voor 70-plussers op de website van de Rijksoverheid.

Bijlagen