Verkiezing Europees Parlement 2024

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats van 6 tot 9 juni 2024. Op donderdag 6 juni kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland voor de Nederlandse leden van het Europese Parlement.

Stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen. U ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een stempas. 

Europese Verkiezingen

De Europese Verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Bij deze verkiezingen worden de Nederlandse leden van het Europese Parlement rechtstreeks door de inwoners van Nederland gekozen. 

Op wie kunt u stemmen?

Dinsdag 23 april 2024 is de dag van de kandidaatstelling. Na deze datum zal bekend worden op wie u kunt stemmen.

Overzicht stembureaus

U kunt uw stem voor de Europese verkiezingen in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. Zodra deze vastgesteld zijn, kunt u deze vinden op deze pagina. 

Lichamelijke beperking 

Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen (bijvoorbeeld door blindheid) mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem in het stemhokje. Deze hulp kan worden gegeven door bijvoorbeeld een partner of door een stembureaulid. 

Een kiezer met een verstandelijke beperking moet zélf zijn of haar stem uitbrengen. Uitleg over hoe het uitbrengen van de stem precies moet, kan worden gegeven buiten het stemhokje door bijvoorbeeld een partner of een stembureaulid. 

Stempas

U krijgt uiterlijk twee weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd. U mag zelf weten bij welk stembureau u uw stem uitbrengt. 

U krijgt een stempas toegestuurd als u:

  • Op 23 april 2024 (datum kandidaatstelling) in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
  • Op 6 juni 2024 (datum verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • Niet van het kiesrecht bent uitgesloten én
  • De Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie heeft. 

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of als uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. 

De aanvraag voor een vervangende stempas kunt u via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 23 KB) doen. U kunt dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Uw schriftelijke verzoek voor een vervangende stempas moet op zaterdag 1 juni 2024 binnen zijn bij de gemeente.

U kunt ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen bij de balie van het gemeentehuis tot en met woensdag 5 juni 12.00 uur bij de gemeente waar u op 23 april 2024 (datum kandidaatstelling) stond ingeschreven in de BRP. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee te nemen. 

Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas. 

Legitimatieplicht 

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat 'geldig tot 6 juni 2019' of elke latere datum. 

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u deze bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau: 

  1. een proces-verbaal van vermissing van het identiteitsbewijs; en 
  2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en naamgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-chipkaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging. 

Machtiging van een andere kiezer

Bent u op 6 juni 2024 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan een andere kiezer (alleen de schriftelijke volmacht). Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren. 

Onderhandse volmacht 

U kunt een willekeurige kiezer uit de gemeente Steenwijkerland machtigen om voor u te stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 6 juni 2019 verlopen mag zijn. 

Schriftelijke volmacht 

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente machtigen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 36 KB) dat door uzelf en de gemachtigde moet worden ingevuld en ondertekend. U kunt dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk Zorg dat uw aanvraag uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 binnen is bij de gemeente. 

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u op 6 juni 2024 stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. U kunt uw aanvraag indienen via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 26 KB). U kunt dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Dit verzoek moet schriftelijk uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 binnen zijn bij de gemeente. Zo krijgt u de kiezerspas nog op tijd binnen per post. Lukt het u niet om uw aanvraag schriftelijk in te dienen. Dan kunt u ook persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis een aanvraag doen. Dit kan tot woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. U krijgt bij een persoonlijke aanvraag aan de balie uw kiezerpas direct mee. Vergeet niet om bij een persoonlijk verzoek aan de balie uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. 

Contact verkiezingen

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verkiezingen kunt u contact opnemen via de mail verkiezingen@steenwijkerland.nl

Aanmelden als stembureaulid

Voor elke verkiezing zijn er stembureauleden en stemmentellers nodig. Aanmelden als stembureaulid kan via:

Aanmelden stembureaulid

Openbare bekendmakingen

Uitslag verkiezingen

De uitslag van de Europese verkiezingen zal bekend gemaakt worden op 10 juni 2024. Deze kunt u dan vinden op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen