Tweede Kamerverkiezing 2023

De Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 22 november 2023. U kon dan stemmen op de kandidaten voor de Tweede Kamer.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

Op woensdag 22 november 2023 was de Tweede Kamerverkiezing. U kunt de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 bekijken.

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de Tweede Kamerverkiezing in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. De lijst met stembureaus staat op de pagina Stembureaus Steenwijkerland - Tweede Kamerverkiezingen 2023.

Lichamelijke beperking

Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen (bijvoorbeeld door blindheid) mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem in het stemhokje. Deze hulp kan worden gegeven door bijvoorbeeld een partner of door een stembureaulid. 

Een kiezer met een verstandelijke beperking moet zélf zijn of haar stem uitbrengen. Uitleg over hoe het uitbrengen van de stem precies moet, kan worden gegeven buiten het stemhokje. 

Legitimatieplicht

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. 

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  1. Een proces-verbaal van vermissing van het identiteitsbewijs; en
  2. Een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.