Leefbaarheidsinitiatieven

  • Kuinre 2015: Herinrichting Kerkplein

    10 maart 2017

    In het centrum van Kuinre ligt een plantsoen dat opgevuld wordt met enkele parkeerplaatsen, afvalcontainers en enkele zitplaatsen. Een werkgroep namens Plaatselijk Belang heeft hiervoor met omwonenden een plan ontwikkeld om van dit plantsoen een mooi ontmoetingspleintje te maken.