Sint Jansklooster

Sint Jansklooster ligt aan de zuidwest zijde van natuurgebied De Wieden ten oosten van Vollenhove. De lintbebouwing van Sint Jansklooster is uitgegroeid tot een zelfstandige kern, waarvan de uitbreidingswijken Kloosterkampen 1 en 2 het landschappelijke patroon van de stuwwal doorbreken. De naam Sint Jansklooster verwijst naar het op deze plaats strate- gisch gesitueerde klooster, waarvan nog een muur resteert. De agrarische bebouwingskrans rondom de stuwwal is verdicht met woonhuizen en bijgebouwen, waaronder de buurtschap Heetveld.