Leefbaarheidsinitiatieven

 • Steenwijk West: herinrichting Zuidwester

  08 oktober 2014

  De “oude’ Korf is overgegaan naar de brede school de Zuidwester. De ondersteuning vanuit de matrix is bedoeld voor de inrichting van deze nieuwe wijkaccommodatie. Op deze wijze ontstaat een aantrekkelijk ontmoetingspunt voor de wijkbewoners.

 • Steenwijk-West: aanlichten kunstwerk

  Op initiatief van het wijkplatform is een idee uitgewerkt om bij de entree van de wijk een kunstwerk te plaatsen, die de diversiteit van haar bewoners symboliseert en uitnodigt tot ontmoeting. Bij de realisatie van het ontwerp zijn wijkbewoners intensief betrokken geweest.
  Wat ontbreekt aan het kunstwerk is de verlichting. Bewoners uit de wijk willen de symboliek van het kunstwerk kracht bijzetten door deze in de donkere avonduren aan te lichten.

 • Steenwijk West: herinrichting omgeving vm Kleine Kampschool

  08 oktober 2014

  Na het verdwijnen van de basisschool is er een groot leeg gat in de wijk ontstaan. Bewoners hebben plannen uitgewerkt om een goede invulling aan de ontstane leegte te geven. Een parkachtige omgeving met speel- en ontmoetingsvoorzieningen.