Gelderingensteeg 2e fase en fiets/wandelpad naar kanaal Steenwijk-Ossenzijl (film!)

De Gelderingensteeg tussen Gelderingen en Thijlingerhof is een oud karrespoor met historische waarde. Oude bomen en boswallen sieren dit kronkelige pad. Ook het riviertje de Rheune stroomt nabij Thijlingerhof naast de Gelderingensteeg. Samen vormen zij een prachtige omgeving. De Gelderingensteeg is onlangs al voorzien van informatieborden.

De plaatselijke bevolking van Steenwijkerwold wil graag dit pad doortrekken naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl om hier aan te sluiten op het bestaande wandel- en fietspad. Samen met het meanderen van de Rheune vormt het verlengen van de  Gelderingensteeg een prachtig wandelgebied voor Steenwijkerwold en omgeving.

Vanuit de Matrix Dorpsplannen is een bedrag gereserveerd om een en ander mogelijk te maken. Ook heeft Plaatselijk Belang Steenwijkerwold voor 2010 budget gekregen om het project professioneel te ondersteunen.