Steenwijkerwold: herinrichting speelterrein

Een aantal bewoners van Vredenburg te Steenwijkerwold heeft het initiatief genomen om het bestaande speelterrein te vernieuwen. Samen met de jeugd en de aanwonenden is een plan ontwikkeld wat voorziet in een her-inrichting van de speelplaats. Deze herinrichting bevat niet alleen de herplaatsing bestaande en de vervanging van speeltoestellen maar ook vervanging van het groen.