Leefbaarheidsinitiatieven

  • Herstel voetpad Dolderbrug naar Tuk

    26 april 2010
  • Tuk: evenemententerrein

    Tuk had jarenlang hun evenemententerrein aan de Tukseweg. In verband met allerlei ontwikkelingen op die locatie wordt het evenemententerrein verplaatst naar het Achterveld. Plaatselijk Belang grijpt deze verhuizing gelijk aan om het evenemententerrein te verbeteren door het deels aanbrengen van verharding en een goede electriciteitevoorziening. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht door Tukse vrijwilligers.

  • Aanpassen T splitsing Tukseweg-Pasmanweg

    22 juni 2010