Leefbaarheidsinitiatieven

 • Vollenhove: entree Vollenhove

  08 oktober 2014

  De rotonde in de Flevoweg nabij de Vollenhoverbrug is een belangrijke entree voor Vollenhove. Stadsbelangen heeft een ontwerp gemaakt hoe deze rotonde kan worden opgewaardeerd met streekeigen kenmerken.

 • Multifunctioneel maken evenemententerrein

  22 juni 2010
 • Vollenhove: AED-project

  08 oktober 2014

  Stadsbelangen heeft een AED-project opgezet om bewoners in de gelegenheid te stellen een cursus te volgen om slachtoffers met een hartfalen te helpen om zo de overlevingskans te vergroten. Op meerdere locaties komt de benodigde AED-apparatuur.

 • Kerkplein Ontmoetingsplein

  01 november 2012

  Jarenlang wordt er al over gediscussieerd: de auto's op het Kerkplein. Begin 2012 staken ondernemers, aanwonenden, de Kerk, horeca, Stadsbelangen Volenhove en gemeente de koppen bijelkaar. Gezamenlijk werd een plan ontwikkeld om de leefbaarheid op en om het plein te verbeteren. Het plein is in het zomerseizoen voor de wandelaar en de fietsers kunnen netjes hun fiets stallen voor een bezoek aan de horeca, Kerk of stad. Stadsbelangen doet naast het mee-ontwerpen ook een financiële bijdrage aan het autovrij maken van het Kerkplein.

 • Vollenhove: kunst: het bisschoppelijk slot

  Stadsbelangen Vollenhove heeft de geschiedenis van hun stad hoog in het vaandel staan. Zo staat in hun stadsplan opgenomen dat de Vollenhovenaren een tastbare herinnering wensen aan de Bisschoppelijke geschiedenis van de stad. Een kunstwerk ter nagedachtenis aan het bisschoppelijk slot in de oude haven met deze geschiedenis levendig houden.

 • Vollenhove: spel- en speelvoorzieningen

  In een aantal wijken in Vollenhove zijn bewoners actief om de spel- en speelvoorzieningen te verfraaien en te combineren met ontmoetingsplaatsen voor buurtbewoners. De initiatiefnemers ontwerpen zelf de locaties en voeren zoveel mogelijk de werkzaamheden uit.

 • Vollenhove 2015: Fontein in park Old Ruitenborgh

  04 februari 2016

  Stadsbelangen draagt hun stadspark een warm hart. Een belangrijke ontmoetings- en ontspanningsplek in Vollenhove. Stadsbelangen wil graag dit park verfraaien met een fontein.