Leefbaarheidsinitiatieven

 • Willemsoord: Speel- en spelvoorzieningen

  08 oktober 2014

  Bewoners uit de omgeving van de Prins Frederikstraat hebben het initiatief genomen om een herinrichtingsplan voor het bestaande speelterrein te ontwikkelen. Het speelterrein werd als niet uitdagend en onpraktisch ervaren. In nauw overleg met de kinderen, buurtbewoners en plaatselijk belang is het plan tot stand gekomen.
  Bij de planvorming is vooral gekeken naar een inrichting die zal uitnodigen tot het samen spelen.
  Naast het speelterrein aan de Prins Frederikstraat heeft de wat oudere jeugd een plan ontwikkeld voor de realisering van een pannakooi. Door een locatie te kiezen nabij het sportcomplex wordt een stimulerende verbinding gelegd tussen de pannakooi en de georganiseerde sport.

 • Willemsoord 2016: Beeld en interactief informatiebord

  Willemsoord maakte als Kolonie 3 onderdeel uit van de Maatschappij van Weldadigheid. En deze geschiedenis maakt Willemsoord nog interessanter en levendiger. Om dit te faciliteren heeft het dorp een plan om een interactief informatiebord te ontwikkelen dat verwerkt is in een beeld van Koning Willem II, de naamgever van dit dorp.