Willemsoord 2016: Beeld en interactief informatiebord

Willemsoord maakte als Kolonie 3 onderdeel uit van de Maatschappij van Weldadigheid. En deze geschiedenis maakt Willemsoord nog interessanter en levendiger. Om dit te faciliteren heeft het dorp een plan om een interactief informatiebord te ontwikkelen dat verwerkt is in een beeld van Koning Willem II, de naamgever van dit dorp.