Willemsoord: Speel- en spelvoorzieningen

Bewoners uit de omgeving van de Prins Frederikstraat hebben het initiatief genomen om een herinrichtingsplan voor het bestaande speelterrein te ontwikkelen. Het speelterrein werd als niet uitdagend en onpraktisch ervaren. In nauw overleg met de kinderen, buurtbewoners en plaatselijk belang is het plan tot stand gekomen.
Bij de planvorming is vooral gekeken naar een inrichting die zal uitnodigen tot het samen spelen.
Naast het speelterrein aan de Prins Frederikstraat heeft de wat oudere jeugd een plan ontwikkeld voor de realisering van een pannakooi. Door een locatie te kiezen nabij het sportcomplex wordt een stimulerende verbinding gelegd tussen de pannakooi en de georganiseerde sport.