Idee? Doe er iets mee!

Idee voor je leefomgeving? Neem contact op met je PBW of coördinator kernen en wijken!

Een goede leefomgeving is belangrijk. Voorzieningen in de kernen en wijken, kwaliteit van de woonomgeving, sociale samenhang en veiligheid. Het zijn allemaal zaken die een kern en wijk leefbaar maken. En die leefbaarheid willen we in stand houden en waar mogelijk ook verbeteren.

Plezierig wonen; daar is meer voor nodig dan alleen een fijne woning. De gemeente juicht initiatieven die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid van harte toe. De PBW's kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Diverse leefbaarheidsprojecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd via de zogenaamde matrix dorpsplannen. Ideeën die voortvloeien uit dorpsplannen kunnen eventueel via deze matrix dorpsplannen tot uitvoering leiden.

De PBW's kunnen hun eventuele plannen bespreken met hun coördinator. Bewoners met ideeën kunnen contact opnemen met hun PBW of de coördinator kernen en wijken. Samen wordt dan gekeken wat mogelijk is.

Bekijk de video over het kernen- en wijkenbeleid van de gemeente Steenwijkerland.