2019

 • Nieuwjaarsbijeenkomst van Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen

  Van kleine dorpen naar krachtige kernen

  De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) helpt hen daarbij. Om inwoners nog beter te kunnen faciliteren, wordt tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari de naam veranderd in Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. De inwoners van alle kleine kernen in Overijssel worden hiervoor uitgenodigd.

 • Kom maar op met die mooie plannen!

  01 maart 2019

  Jij hebt een goed idee om je buurt, wijk, omgeving of dorp of stad leuker te maken. Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt. Provincie Overijssel kan je op weg helpen om je idee te realiseren, dus kom maar op met die mooie plannen!

 • Nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

  04 februari 2019

  Steuntje in de rug voor inwoners met goede ideeën

  Inwoners die goede ideeën hebben kunnen vanaf nu een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. De regeling, waarbij in totaal € 80.000,- te verdelen is, geeft inwoners die een idee hebben voor hun buurt of wijk een financieel steuntje in de rug.

 • Kernengeld 2019

  01 maart 2019

  Er zijn financiele middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de Steenwijkerlandse kernen en wijken te ondersteunen.

 • Organisatiegeld 2019

  01 maart 2019

  Het organisatiegeld voor de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen wordt voor 15 maart 2019 overgemaakt.

 • Eerste subsidies uit nieuwe regeling voor inwonersinitiatieven toegekend

  25 maart 2019

  Inwoners weten de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ goed te vinden. Wethouder Tiny Bijl: ‘De eerste subsidies zijn inmiddels al beoordeeld door de adviescommissie. Soms hebben inwoners nét dat financieel steuntje in de rug nodig om een mooi plan voor de buurt uit te kunnen voeren. Of het nu om grote of kleine plannen gaat. Deze regeling voorziet daarin en dat is goed om te constateren.’ Inmiddels hebben 7 initiatieven in diverse kernen een positief bericht gekregen op hun subsidieverzoek. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd via www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven

 • Gezocht: een nieuwe plek voor een mooie bank

  08 april 2019

  De Markt in Steenwijk heeft eind 2018 een flinke metamorfose ondergaan. Er zijn meer bomen gekomen, een verlichte fontein en nieuw straatmeubilair. In de nieuwe inrichting was geen ruimte meer voor de bank van kunstenaar Peter van Locht, die tot dan toe op de Markt had gestaan. Wat is een mooie, nieuwe plek voor deze bank? Een bank die uitnodigt tot zitten, om te genieten van de omgeving en het maken van contact. Helpt u de Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland mee in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor deze prachtige bank?

 • Biodiversiteit hoog op Steenwijkerlandse agenda

  18 april 2019

  Samen met inwoners werken aan een plan van aanpak

  Hoe zorgen we voor biodiversiteit in onze gemeente? Over het antwoord op die vraag gaat de gemeente Steenwijkerland zich, samen met inwoners en betrokken organisaties, de komende maanden buigen. Het moet leiden tot een plan van aanpak om te zorgen voor een goed leefgebied voor onder andere insecten en bijen.

 • Uitnodiging bijeenkomst warmtetransitievisie

  24 mei 2019

  Graag nodig wij de besturen van de Plaatselijke belangen en wijkverenigingen uit om mee te denken over hoe we de wijken en bedrijventerreinen in onze gemeente in de toekomst, anders dan met aardgas, gaan verwarmen. In een tweedaagse bijeenkomst gaat een groep medewerkers van diverse organisaties een visie maken op dit onderwerp: de zogenoemde warmtetransitievisie.

 • Gezocht: nieuwe leden straatnamencommissie

  14 juni 2019

  De “straatnaamcommissie” bestaat op dit moment uit vier leden. Graag zien wij uitbreiding van de commissie. Hieromtrent zijn wij op zoek naar een nieuwe geschikte kandidaat met kennis van het gebied Giethoorn, Wanneperveen, Dwarsgracht en Jonen en een kandidaat met kennis van het gebied Eesveen, De Bult, Onna en Zuidveen

 • Nieuwe systematiek Matrix

  19 juni 2019

  Beste Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen,

  Wij willen jullie graag (nogmaals) informeren over de wijziging in de systematiek van de Matrix.

 • Kern met pit: idee voor je buurt?

  Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk.