Biodiversiteit hoog op Steenwijkerlandse agenda

Samen met inwoners werken aan een plan van aanpak

Hoe zorgen we voor biodiversiteit in onze gemeente? Over het antwoord op die vraag gaat de gemeente Steenwijkerland zich, samen met inwoners en betrokken organisaties, de komende maanden buigen. Het moet leiden tot een plan van aanpak om te zorgen voor een goed leefgebied voor onder andere insecten en bijen.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Landelijke cijfers laten een drastische daling van de insectenstand zien. Dat is zorgwekkend, want we hebben insecten en bijen hard nodig voor onze gewassen. Als Steenwijkerland willen we onze verantwoordelijkheid pakken en er samen met onze inwoners mee aan de slag. Als we allemaal iets doen, zijn we al een heel stuk op weg.’ De eerste stap om te komen tot een concreet plan is gezet: via de gemeentelijke website kunnen inwoners hun mening geven en ideeën aandragen.

 

De uitkomsten van het inwonerspanel vormen een belangrijke basis voor het plan van aanpak. Daarbij wordt gekeken naar kleine en grote oplossingen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Je kunt op kleine schaal, bijvoorbeeld in je achtertuin, al aan de slag. Zo kun je bestrating vervangen door bloemen en struiken. Insecten houden ervan. Ook als gemeente kunnen we nog meer doen. Nu wordt bijvoorbeeld 40% van onze bermen ecologisch gemaaid, we kunnen kijken waar we dat kunnen uitbreiden.’ Bij ecologisch maaien wordt de berm maximaal 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij wordt het gras verzameld en afgevoerd. Op die manier krijgen verschillende plantensoorten de kans om te groeien en komt er meer variatie. Dat leidt tot een leefgebied waar insecten en bijen goed in gedijen.

Maar er is meer. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Waar kunnen we bijvoorbeeld bloemrijke graslanden aanleggen en hoe vullen we ons openbaar groen in? Bij nieuwe projecten, zoals de stadstuin in de binnenstad van Steenwijk, is biodiversiteit al een belangrijk thema. Maar, hoe kunnen we dat uitbreiden? Dat moet straks in een concreet plan komen te staan. Daar willen we samen met enthousiaste inwoners en betrokken organisaties invulling én uitvoering aan geven.’

 

Het is de bedoeling dat het plan van aanpak rondom biodiversiteit er nog dit jaar ligt. Op www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling kunnen inwoners, tot 5 mei 2019, een vragenlijst invullen en hun mening geven. Ook kunnen inwoners erin aangeven of ze aan het verdere traject mee willen doen.