Gezocht: een nieuwe plek voor een mooie bank

De Markt in Steenwijk heeft eind 2018 een flinke metamorfose ondergaan. Er zijn meer bomen gekomen, een verlichte fontein en nieuw straatmeubilair. In de nieuwe inrichting was geen ruimte meer voor de bank van kunstenaar Peter van Locht, die tot dan toe op de Markt had gestaan. Wat is een mooie, nieuwe plek voor deze bank? Een bank die uitnodigt tot zitten, om te genieten van de omgeving en het maken van contact. Helpt u de Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland mee in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor deze prachtige bank?


Weet u een nieuwe bestemming voor de bank?

Als Commissie Beeldende Kunst doen we een oproep aan alle besturen van de plaatselijk belangen en wijkorganisaties om met voorstellen te komen. Het liefst met een motivatie waarom de bank juist op die plek moet staan. Uit alle binnengekomen reacties nomineert de Commissie maximaal drie kanshebbers. Deze drie worden aan alle inwoners voorgelegd met de vraag: welke plek heeft úw voorkeur?

De commissie beoordeelt de aanvragen, checkt of een en ander technisch mogelijk is een komt tot een voordracht voor het college.

 

 

 

 

 

De diameter van de bank is 8 m. De bank bestaat uit 6 elementen van 2.15 x 0.95 x 3.80 m.

 

 

De drinkfontein heeft een diameter van 0.58 m en een hoogte van 0.98 m.

 

Stuur uw voorstel in!   

Heeft u een idee voor een mooie plek voor de bank? Stuur uw voorstel dan uiterlijk 15 mei 2019 naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland.
 

 

De commissie beeldende kunst Steenwijkerland (CBK) is een gemeentelijke adviescommissie. Ze bestaat uit een groep betrokken burgers, geïnteresseerd in Steenwijkerland en in kunst (met een grote én een kleine k) in de openbare ruimte.