Kernengeld 2019

Er zijn financiele middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de Steenwijkerlandse kernen en wijken te ondersteunen.

De overzichten van het bestede en beschikbare koppengeld staan on-line. Bij uw kern of wijk kunt u zien waar uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging de afgelopen jaren het koppengeld aan hebben besteedt.