Nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

Steuntje in de rug voor inwoners met goede ideeën

Inwoners die goede ideeën hebben kunnen vanaf nu een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. De regeling, waarbij in totaal € 80.000,- te verdelen is, geeft inwoners die een idee hebben voor hun buurt of wijk een financieel steuntje in de rug.

Wethouder Tiny Bijl: ‘Deze subsidie kan net dat zetje geven om een plan ook daadwerkelijk uit te voeren. De regeling is laagdrempelig. Dat betekent dat iedereen die een idee heeft dat bijdraagt aan de leefbaarheid in buurt of wijk een bijdrage kan aanvragen. Wel moet er vanuit de buurt draagvlak voor het idee zijn. Alle aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit vijf enthousiaste inwoners die zich daarvoor hebben aangemeld.’ Via de website van de gemeente kan de subsidie digitaal worden aangevraagd.

 

Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een wens van de gemeenteraad. Tiny Bijl: ‘Samen met een groep inwoners is een werkwijze bedacht om het geld te verdelen. Daaruit kwam ook de suggestie om een adviescommissie van inwoners de ingediende subsidieaanvragen te laten beoordelen. Een goed idee, vonden we. We hebben een oproep gedaan en inmiddels zijn de leden van de commissie ook al officieel benoemd. Die betrokkenheid vind ik mooi om te zien.’

 

Digitaal subsidie aanvragen

Inwoners die willen weten of hun idee voor subsidie in aanmerking komt, vinden daarover op de gemeentelijke website alle informatie. Tiny Bijl: ‘De subsidie is via onze website ook digitaal aan te vragen. Komen mensen er niet uit, zijn de ideeën nog niet helemaal vastomlijnd of willen ze het vooraf eerst nog even met ons bespreken, dan zijn onze coördinatoren kernen en wijken het aanspreekpunt. Zij kunnen vragen beantwoorden, ondersteuning bieden en mensen met elkaar in contact brengen.’

 

Meer informatie over de subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ is te vinden op www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven