Organisatiegeld 2019

Het organisatiegeld voor de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen wordt voor 15 maart 2019 overgemaakt.

Elk plaatselijk belang en wijkorganisatie (PBW) ontvangt jaarlijks organisatiegeld met de bedoeling hiermee de organisatie- en administratiekosten te kunnen dekken. Aangezien hiermee de drempelkosten worden gefinancierd, is het bedrag voor elke vereniging gelijk, ongeacht omvang. (2019: € 1.258,00)