Archief 2018

 • Groen idee? Doe mee!

  07 december 2018

  Inwoners van Steenwijkerland zijn trots op ‘hun’ natuur. Niet alleen op de natuur in de natuurgebieden, maar ook de natuur die we elke dag om ons heen zien. De nabijheid van natuur is erg belangrijk voor ons welzijn.

 • Kijk op West Oktober 2018

  18 oktober 2018, pdf, 3MB

  Een uitgave van wijkvereniging Steenwijk-West

 • Initiatieven in het kader van bestrijding eenzaamheid?

  15 oktober 2018

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). zoekt bewonersinitiatieven die een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid.

 • Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel

  De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar voor nieuwe projecten van sporten en bewegen in de openbare ruimte.

 • Nieuw dorpsplan voor Dwarsgracht

  04 oktober 2018, pdf, 4MB

  Verscholen parel van de Wieden is de titel van het Dorpsplan Dwarsgracht & Jonen 2018-2023. Met dit plan heeft het dorpsbelang een agenda waar zij de komende jaren uitvoering aan willen geven.

 • Uitnodiging: Kleine scholen in kleine kernen; kansen en keerpunten

  17 september 2018, pdf, 233kB

  In Overijssel zijn meerdere scholen onzeker over hun toekomst. Stimuland organiseert een Ronde Tafel Bijeenkomst om gezamenlijk de verschillende invalshoeken en keuzemogelijkheden te verkennen. Ook PBW's zijn uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

 • Inwoners bedenken werkwijze voor nieuwe subsidieregeling

  26 juli 2018

  ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. Dat is de naam van de nieuwe subsidieregeling om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. In de pot zit een bedrag van € 80.000,- die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het college van B&W stemde onlangs in met de werkwijze om dit geld te verdelen. Wethouder Oene Akkerman: ‘Deze werkwijze hebben we niet zelf bedacht, maar samen met een groep enthousiaste inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Die lijn houden we vast, want voor de beoordeling van de subsidieaanvragen willen we een externe adviescommissie in het leven roepen. Na de zomervakantie gaan we een oproep doen om hiervoor leden te werven. Wat ons betreft wordt dit dus een regeling voor en door inwoners. Dat sluit naadloos aan bij onze visie om de inwoner ook echt op 1 te zetten, zoals we dat verwoord hebben in ons coalitieakkoord.’

 • Sociaal Werk De Kop is op zoek naar vrijwilligers Buurtbemiddeling

  20 juli 2018

  Sociaal Werk De Kop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Steenwijkerland. Zij maakt zich sterk voor de bewoners in wijken en dorpen. Zij werkt met gebiedsteams en heeft de opdracht om het maatschappelijk- en welzijnswerk uit te voeren. Ook het jongerenwerk, begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgsteunpunt hoort bij de taken.
  Sociaal Werk De Kop is op zoek naar vrijwilligers Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

 • Uitnodiging informatieavond over werving vrijwilligers

  18 juli 2018

  Heeft u ook een tekort aan vrijwilligers? Vindt u het ook lastig om nieuwe bestuursleden te vinden? Dan is deze uitnodiging iets voor u! Sociaal Werk De Kop organiseert, in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland, de succesvolle cursus 'Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd'. De cursus is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van vrijwilligers voor verenigingen. Tijdens een informatieavond op donderdag 13 september 2018 wil Sociaal Werk De Kop u graag uitleggen hoe deze cursus bij uw vereniging tot meer vrijwilligers kan leiden. De informatieavond is in De Buze in Steenwijk. Aan het eind van de avond heeft u de mogelijkheid tot inschrijven voor de cursus. Deelname aan de informatieavond en de cursus is gratis.

 • Inloopavond over onderhoud beschoeiing Dorpsgracht Giethoorn

  06 juli 2018

  De gemeente Steenwijkerland is van plan te starten met fase 2 van het vervangen van de beschoeiing langs de Dorpsgracht in Giethoorn. Om u over deze werkzaamheden te informeren en uw vragen te beantwoorden, organiseren we op woensdag 18 juli a.s. een inloopavond. U bent tussen 19.00 uur en 20.30 uur van harte welkom in het Kulturhus aan de Eendrachtsplein 1 in Giethoorn.

 • Burendag 2018

  Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

 • Kijk op West

  06 juli 2018, pdf, 4MB

  Een uitgave van Wijkvereniging Steenwijk-West

 • Inspiratiedag voor initiatiefnemers

  11 juni 2018

  Op 6 juli 2018 organiseren Provincie Overijssel en het Oranje Fonds samen de Inspiratiedag Overijssels Noaberschap voor initiatiefnemers van maatschappelijke projecten. Tijdens deze middag verzorgen zij een energiek en inspirerend programma voor u, midden in de bossen van Buitencentrum Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.

 • Contactwethouders en kennismaking

  06 juli 2018

  Een nieuw college dus een nieuwe contactwethouder.
  Bij het aantreden van het nieuwe college is ook weer gekozen voor het benoemen van contactwethouders. Elke stad, dorp of wijk heeft naast een coördinator ook een bestuurlijk aanspreekpunt. Dinsdagavond 3 juli as is er een kennismakingsavond voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen.

 • Jonge ondernemers in Steenwijkerland?

  31 mei 2018, pdf, 349kB

  ZomerOndernemer is een project die jongeren, tussen 15 en 22 jaar die een idee hebben om een eigen bedrijf te starten of nog op zoek zijn naar vakantiewerk, kan begeleiden. Via bijgaande brochure worden jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Whatsapp-groep al geregistreerd?

  26 april 2018

  In Steenwijkerland zijn een behoorlijk aantal WhatsApp-groepen actief op het gebied van buurtpreventie. Allen dragen zij bij aan een veilig(e) straat, buurt, wijk of dorp.

 • On-line community Ask Overijssel

  26 april 2018

  Sinds kort staat de online community www.askoverijssel.nl online. De community is een initiatief van de Alliantie Sociale Kwaliteit Overijssel* en is bedoeld voor burgers, initiatiefnemers, professionals en overheden die willen werken aan ‘het goede leven’ in Overijssel. Op de community willen we deze mensen met elkaar verbinden, er voor zorgen dat kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vragen worden beantwoord.

 • Subsidieregeling Natuur en Samenleving weer opengesteld!

  26 april 2018

  Ook in 2018 wil de provincie initiatieven ondersteunen die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengt. Dit gebeurt vanuit de subsidieregeling Natuur en Samenleving. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie.

 • De belangrijkste bespreekpunten van Belangenvereniging Vollenhove Stad

  10 april 2018

  De Belangenvereniging Vollenhove Stad heeft tijdens de bestuursvergadering van maart 2018 een aantal zaken besproken die van belang zijn voor de stad.

 • Meld u aan voor de Burgerraad G1000Steenwijkerland

  Op zaterdag 7 april kan iedere inwoner van Steenwijkerland de Burgerraad G1000Steenwijkerland bijwonen. Deelnemers aan de G1000Steenwijkerland Burgertop van 18 november 2018 hebben stemrecht. Andere inwoners kunnen als belangstellende deelnemen. De bijeenkomst vindt plaats in De Meenthe in Steenwijk.

 • MATRIX 2018: Heb jij een idee? Laat het ons weten!

  23 maart 2018

  Goede ideeën zijn goud waard. Daarom ondersteunt onze gemeente bewonersinitiatieven. Dat doen wij onder andere door middel van de Matrix. Voor diegene die de Matrix niet kennen een korte uitleg.

 • UITNODIGING VOOR PBW'S BOSS-BIJEENKOMST 8 MAART 2018 19.30 UUR

  pdf, 593kB

  Exclusieve uitnodiging van en voor besturen van plaatselijke belangen en wijkverenigingen.

 • Rustig oud en nieuw in Vollenhove

  Persbericht Belangenvereniging Vollenhove Stad

  In februari heeft de Belangen Vereniging Vollenove Stad (BVVS) tijdens hun bestuursvergadering gesproken met wijkagent Henk Vruggink. Hij kon meegeven dat politie en gemeente tevreden zijn over het verloop van de keetweek in zijn algemeen. Gemeente breed was er sprake van (in vergelijking met andere jaren) minder vernielingen zodat het schade bedrag aanzienlijk lager was dan voorgaande jaren.

 • Koppengeld en organisatiegeld 2018

  Er zijn financiële middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de kernen en wijken te ondersteunen.

 • Stadsbelangen Vollenhove weer aan de bak

  Persbericht Belangenvereniging Vollenhove-Stad

  Bij de eerste vergadering van 2018 was het direct volle bak; alle bestuursleden waren
  aanwezig. De agenda was niet overladen vol met punten en dat gaf ons de gelegenheid om na afloop een nieuwjaarsborrel met elkaar te nuttigen in de gezellige foyer van de Burght.