Contactwethouders en kennismaking

Een nieuw college dus een nieuwe contactwethouder.
Bij het aantreden van het nieuwe college is ook weer gekozen voor het benoemen van contactwethouders. Elke stad, dorp of wijk heeft naast een coördinator ook een bestuurlijk aanspreekpunt. Dinsdagavond 3 juli as is er een kennismakingsavond voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen.

Gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk dat inwoners nog meer zeggenschap krijgen en invulling geven aan eigenaarschap over hun leefomgeving. Een persoonlijk contact tussen inwoners en de gemeentelijke organisatie is noodzakelijk voor een goede, wederzijdse relatie. De contactwethouder heeft hierin een belangrijke rol. Daarom heeft elke stad, dorp of wijk een eigen contactwethouder. Wie dat is, en wie de coördinator kernen en wijken is,  vindt u hier.

Voor de kennismaking met de contactwethouder, hun rol en de ambitie van het college rondom inwonersparticipatie wordt voor de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen een kennismakingsavond georganiseerd.  De datum is bekend: dinsdagavond 3 juli 2018. Locatie en programma volgt .