Inwoners bedenken werkwijze voor nieuwe subsidieregeling

‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’. Dat is de naam van de nieuwe subsidieregeling om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. In de pot zit een bedrag van € 80.000,- die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het college van B&W stemde onlangs in met de werkwijze om dit geld te verdelen. Wethouder Oene Akkerman: ‘Deze werkwijze hebben we niet zelf bedacht, maar samen met een groep enthousiaste inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Die lijn houden we vast, want voor de beoordeling van de subsidieaanvragen willen we een externe adviescommissie in het leven roepen. Na de zomervakantie gaan we een oproep doen om hiervoor leden te werven. Wat ons betreft wordt dit dus een regeling voor en door inwoners. Dat sluit naadloos aan bij onze visie om de inwoner ook echt op 1 te zetten, zoals we dat verwoord hebben in ons coalitieakkoord.’

Het beschikbare geld voor ondersteuning van bewonersinitiatieven is het resultaat van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Samen met een groep inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld, waaronder ook leden van de Jongeren Actie Raad, is gekeken naar een werkwijze om het beschikbare geld te verdelen. Wethouder Oene Akkerman: ‘De vraag die voorlag was: hoe gaan we dat doen: schrijven we een wedstrijd uit, gaan we met een jury werken of trekken we uit de aanvragen een winnaar op goed geluk? Dat overleg heeft geresulteerd in de werkwijze die er nu ligt. Samenvattend is die werkwijze laagdrempelig, snel, flexibel en toegankelijk. Er zijn geen ingewikkelde procedures en we werken ook niet met een puntensysteem. Er zijn wel een aantal voor de hand liggende voorwaarden. Draagvlak vanuit de omgeving is daar bijvoorbeeld een van.’

Leden werven voor externe adviescommissie

Het is de bedoeling om de beoordeling van de subsidieaanvragen in handen te leggen van een externe adviescommissie, bestaande uit een aantal inwoners die zich daarvoor kunnen aanmelden. Ook de Jongeren Actie Raad zal daarin vertegenwoordigd zijn. Wethouder Oene Akkerman: ‘Na de zomervakantie gaan we hiervoor leden werven. Dat is belangrijk, want als de subsidieregeling straks is gepubliceerd, kunnen we ook meteen aan de slag. Uiteraard gaan we de regeling dan ook breed onder de aandacht brengen.’