Koppengeld en organisatiegeld 2018

Er zijn financiële middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de kernen en wijken te ondersteunen.

Het zogenaamde kernengeld is bedoeld om (kleinschalige) projecen te kunnen realiseren; door directe financiering of co-financiering. De PBW's vervullen hierin een belangrijke rol. Via de PBW's zijn de afgelopen jaren diverse leefbaarheidsprojecten gerealiseerd. Bij de desbetreffende kern of wijk kunt u zien waar uw PBW de afgelopen jaren het koppengeld aan heeft besteedt.

Het koppengeld bedraagt € 1,93 per inwoner. Het organisatiegeld bedraagt € 1.257,00 per PBW en wordt voor 15 februari 2018 overgemaakt aan de PBW's.