MATRIX 2018: Heb jij een idee? Laat het ons weten!

Goede ideeën zijn goud waard. Daarom ondersteunt onze gemeente bewonersinitiatieven. Dat doen wij onder andere door middel van de Matrix. Voor diegene die de Matrix niet kennen een korte uitleg.

De Matrix is de manier waarop de gemeente initiatieven van onderop financieel ondersteunt. Initiatieven van inwoners die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en de sociale samenhang. Het gaat vaak om grote(re) initiatieven die niet alleen met koppengeld en eigen middelen gerealiseerd kunnen worden. Door combinatie van verschillende (financiële) bronnen wordt de realisatie van deze initiatieven wel mogelijk. Bijvoorbeeld koppengeld, subsidies, fondsen, sponsoren, eigen geld en zelfwerkzaamheid. Draagvlak, toegankelijkheid en continuïteit zijn belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor de Matrix.  

 

In voorgaande jaren konden de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen een keer per jaar initiatieven indienen voor de Matrix Dorpsplannen.

 

De coördinatoren kernen en wijken zoeken ook dit jaar weer initiatieven die voor de Matrix in aanmerking komen. Bij voldoende animo, willen de coördinatoren kernen en wijken dit jaar 2 keer naar de raad met een voorstel. Een keer voor de zomervakantie en een keer in december. Een groot voordeel voor de initiatiefnemers!

 

Hebben jullie een idee? Laat het de coördinatoren kernen en wijken dan weten! Zij gaan graag met jullie in gesprek, om te kijken naar de mogelijkheden. Ideeën die al behoorlijk concreet zijn, kunnen mee in de eerste ronde. Natuurlijk kunnen zij jullie ook adviseren over de verdere uitwerking van jullie idee, zodat deze mee kan met ronde 2. Wil je meer informatie over de Matrix? Neem dan ook contact op met de coördinatoren kernen en wijken. Zij kunnen je bijpraten.

 

Een tip: Begin ook voor ronde 2 tijdig met de uitwerking van jouw idee. Willen we in december een raadsbesluit, dan moet in oktober al met een voorstel naar het college.