On-line community Ask Overijssel

Sinds kort staat de online community www.askoverijssel.nl online. De community is een initiatief van de Alliantie Sociale Kwaliteit Overijssel* en is bedoeld voor burgers, initiatiefnemers, professionals en overheden die willen werken aan ‘het goede leven’ in Overijssel. Op de community willen we deze mensen met elkaar verbinden, er voor zorgen dat kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vragen worden beantwoord.

Op de online community staan verschillende themabanken, waaronder sport, bewegen en gezondheid. Binnen een thema kan iedereen kennis, ervaringen en vragen delen. Tevens zijn er werkgroepen aan de thema’s verbonden. In werkgroepen kun je in open en/of besloten omgeving samenwerken rondom een specifiek thema, project etc.

Lid worden

Graag willen we je uitnodigen om lid te worden van de online community via www.askoverijssel.nl/registreren. De themabanken willen we samen met de inwoners en professionals uit Overijssel (verder) gaan vullen. We hopen dat ook jullie je kennis, ervaringen en initiatieven via de community willen delen. De community staat sinds kort online, dus uiteraard staan we ook open voor feedback en suggesties. Mocht je iets opvallen, laat het ons weten!

Werkgroepen

Als je lid bent, kun je ook deelnemen aan één van de werkgroepen. Met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid zijn onderstaande werkgroepen gestart, mocht je interesse hebben in één of meerdere werkgroepen, meld je dan aan via de desbetreffende werkgroep! Het staat je vrij om uiteraard ook een eigen werkgroep te starten. Daar kunnen we evt. bij ondersteunen. Huidige werkpleinen onder Sport, bewegen en gezondheid:

  • Buitenspelen: Deze werkgroep heeft als doel kennis en ervaringen te delen m.b.t. buitenspelen, zowel in de openbare ruimte als op schoolpleinen, speeltuinen etc. De werkgroep is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren van buitenspelen, zoals docenten, beheerders, buurtsportcoaches als ambtenaren (speelvoorzieningen).
  • Buurtsportcoaches: Deze werkgroep biedt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen buurtsportcoaches. Good-practices kunnen gedeeld worden, maar ook kunnen buurtsportcoaches elkaar om advies e.d. vragen. Deze werkgroep komt i.p.v. het huidige kennisplein (via de website van Sportservice Overijssel).
  • Ketenaanpak gezonde en actieve leefstijl (GLI): Een platform om ervaringen, ontwikkelingen en initiatieven te delen over het ‘in beweging’ brengen van kwetsbare mensen.
  • Omgevingswet/Gezonde Leefomgeving: De omgevingswet biedt veel mogelijkheden om het welzijn van inwoners te vergroten en beweeggedrag te stimuleren. Deze werkgroep biedt een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t de nieuwe omgevingswet.
  • Trends en ontwikkelingen in de sport: Deze werkgroep biedt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling over trends en ontwikkelingen in de sport. De werkgroep is bedoeld voor zowel bestuurders en ambtenaren, als voor buurtsportcoaches en andere professionals werkzaam in de sport.

Ter info, voor de lopende Wmo-projecten (Sport en Jeugdhulp, Sociaal Vitaal, Schoolbuurtplein en Zorg voor sport en bewegen) blijven de besloten kennispleinen op de website van Sportservice Overijssel behouden!

 

* Arcon, OVKK, Sportservice Overijssel en Stimuland zijn verenigd in de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK).