Stadsbelangen Vollenhove weer aan de bak

Persbericht Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Bij de eerste vergadering van 2018 was het direct volle bak; alle bestuursleden waren
aanwezig. De agenda was niet overladen vol met punten en dat gaf ons de gelegenheid om na afloop een nieuwjaarsborrel met elkaar te nuttigen in de gezellige foyer van de Burght.

Er is gesproken over de overlast in Vollenhove  over de ‘te natte stukken’ in Vollenhove. Met name een aantal wandel- en fietspaden zijn nauwelijks meer fatsoenlijk te gebruiken. Ook (gedeelten) van een aantal speeltuinen en openbare voetbalveldjes verliezen hierdoor (tijdelijk) hun functionaliteit. Niet normaal te bereiken dan wel onbespeelbaar door de omstandigheden. Uiteraard zitten we nu in een seizoen dat dit nu eenmaal wel eens voor kan komen, maar veelal hebben we het hier over situaties die al langer bestaan en veel langer door ons zijn bestempeld als pijnpunt. Op dit moment heeft de gemeente de belofte gedaan om in het voorjaar de opstaande grasranden verder te verlagen zodat het water nog beter weg kan. Wat Stadsbelangen betreft is dit “pappen en nathouden” en is daarom niet tevreden met de aangegeven oplossing.
Er is eveneens gesproken over de ‘look and feel’ van een eventuele nieuwe BVVS website en welke functionaliteiten op deze nieuwe website beschikbaar moeten zijn. Ook een eventuele mogelijkheid tot het houden van referenda dan wel forum en meer koppeling met social media. Het opzetten en ‘openen’ van een digitaal dorpsplein is ook besproken, maar ziet Stadsbelangen als een eventuele volgende stap. Hiervoor moeten zij eerst anderen, mogelijke deelnemers, enthousiasmeren.
 
Volgende week staat een overleg gepland met de gemeente om te spreken over de zaken die komen kijken bij het doortrekken van het pad in de Bentpolder tot boven aan de dijk bij de Noordwal. De eerste stappen worden dus gezet.
Zoals ieder jaar heeft Stadsbelangen ook dit jaar een vertegenwoordiging  van de politieke partijen uitgenodigd voor een zogeheten ‘politieke avond’ in februari. Echter werden zij getipt dat er door het Plaatselijk Belang Blokzijl op 1 februari 2018 een voor een ieder toegankelijke verkiezingsavond gehouden wordt, waar aan de hand van de lokale partijprogramma’s debatten zullen worden gevoerd over Gemeente Steenwijkerland brede onderwerpen. Als BVVS hebben we besloten om aan die avond in Blokzijl deel te nemen en onze uitnodiging naar een later moment in het jaar te verplaatsen. 
Omtrent de ontwikkelingen inzake de peuterspeelzaal heeft Stadsbelangen eind 2017 een brief naar de gemeente gestuurd waarin zij zorgen kenbaar hebben gemaakt of wel alle belangen zijn meegewogen in het proces dat Accrete de peuterspeelzaal op de locatie van Het Kompas voortzet en het personeel, voor zover wij begrepen hebben, heeft overgenomen.


Volgens Stadsbelangen is hier namelijk sprake van een niet te vermijden belang voor Vollenhove dat juist de peuterspeelzaal een neutrale leeromgeving is waar kinderen met uiteenlopende achtergronden met elkaar de eerste jaren samen kunnen spelen en elkaar kunnen leren kennen. Juist die neutraliteit is een groot goed van de peuterspeelzaal en draagt bij aan verdraagzaamheid op de lange termijn. Voor ons zeker geen ondergeschikt belang en het heeft er alle schijn van dat dit belang in het proces onvoldoende is meegewogen. Als BVVS hadden wij graag gezien dat de drie basisscholen uit Vollenhove de peuterspeelzaal gezamenlijk hadden voortgezet en betreuren in dat opzicht de uitkomst. Door het college is aan ons een uitnodiging verstuurd om hier met ons over te praten. Wordt vervolgd.
De verschillende onderdelen van de Algemene Ledenvergadering op 7 maart zijn doorgesproken. Het belooft, naast de gebruikelijke officiële agendapunten, een afwisselende avond te worden waarbij er veel ‘inspraak’ momenten zullen zijn omtrent het kunstproject en een eventuele uitbreiding van  wandel- en fietspaden in de omgeving van Vollenhove.